ຮັກຄົນມີເຈົ້າຂອງຕ້ອງເຮັດແບບໃດ?

ໂຊກຊະຕາມັກຫຼິ້ນຕະຫຼົກກັບເຮົາສະເໝີ (ແຕ່ເຮົາບໍ່ຕະຫຼົກເລີຍ) ມັກຈະຢັນຄົນທີ່ຖຶກໃຈຕ້ອງຕາ ແຕ່ມາຜິດເວລາເລື້ອຍໆ ໂດຍສະເພາະໜຸ່ມທີ່ມີເຈົ້າຂອງແລ້ວ. ສຳລັບສາວໃດທີ່ມີທ່າທີວ່າພວມຈະໄດ້ກິນນ້ຳຍ້ອຍສອກໃຜຢູ່ຄວນທີ່ຈະ....

1. ຢ່າປິດກັ້ນຕົນເອງ

ເຖິງລາວຈະບອກໃຫ້ເຈົ້າລໍຖ້າ....ແຕ່ທຸກຢ່າງມັນກໍຕ້ອງມີຂີດຈຳກັດຂອງມັນ ສະນັ້ນ ເມື່ອເຈົ້າລໍຄອຍຈົນຮອດຈຸດໆໜຶ່ງທີ່ເຈົ້າຮູ້ສຶກພໍແລ້ວ ກໍຈົ່ງຫັນກັບມາ ເພື່ອເປີດໃຈຫຼຽວມອງຄົນອື່ນແດ່  ຢ່າປິດກັ້ນຕົນເອງເລີຍ ບາງທີເຈົ້າອາດຈະພົບຄົນໃໝ່ທີ່ດີກວ່າ ແລະຮັກເຈົ້າພຽງພໍທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເຈົ້າລາວຄົນເກົ່າໄດ້ເລີຍ.

2. ມິດຕະພາບແບບອື່ນຍືນຍາວກວ່າ

ຄົນທີ່ເຈົ້າແອບຮັກອາດຈະເປັນລຸ້ນອ້າຍ, ລຸ້ນນ້ອງ, ເພື່ອນຮ່ວມງານ, ສ່ຽວຮ່ວມຫ້ອງ  ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມແຕ່ ຖ້າເຈົ້າຮູ້ສຶກວ່າລາວເປັນຄົນດີສຳລັບເຈົ້າ ແລະເຮັດແນວໃດກໍບໍ່ມີຫົນທາງທີ່ຈະປ່ຽນສະຖານະພາບມາເປັນຄົນຮັກ ກໍຂໍໃຫ້ຮັກສາສຳພັນແບບເກົ່າໄວ້ຈະດີທີ່ສຸດ. ເພາະຮັກບໍ່ແມ່ນການຄອບຄອງແບບຊູ້ແຟນສະເໝີໄປ.

3. ຮັກທີ່ແທ້ຈິງບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເປັນເຈົ້າຂອງ

ປ່ອຍໃຫ້ລາວມີຄວາມສຸກກັບຄົນທີ່ລາວຮັກຈະເປັນການດີກວ່າ ເພາະຮັກທີ່ແທ້ຈິງຄືການເຫັນຄົນທີ່ເຮົາຮັກມີຄວາມສຸກ. ແລ້ວເຈົ້າຈະແນ່ໃຈໄດ້ແນວໃດວ່າເຈົ້າຈະສາມາດໃຫ້ຄວາມສຸກ(ທາງໃຈ)ແກ່ລາວເທົ່າຜູ້ຍິງຄົນນັ້ນ. 

4. ຄິດເຖິງບາບບຸນຄຸນໂທດ: 

ສຳລັບໃຜທີ່ກຳລັງຄິດຈະຍາດຜູ້ຊາຍທີ່ຕົນເອງຮັກມາໃຫ້ໄດ້ ຄິດໃຫ້ດີໆວ່າມັນຄຸ້ມຫຼືຍັງ ບໍ່ແມ່ນການຕົກເປັນທີ່ກ່າວຂວັນນິນທາຂອງຂາວບ້ານ ແຕ່ມັນຄືບາບທີ່ຢູ່ໃນໃຈຂອງເຈົ້າເອງ, ທ່ອງເຂົ້າໄວ້ວ່າຢ່າຜິດສິນຂໍ້ສາມ, ຢ່າຮ້ອນຮົນຍ້ອນກິເລດຕັນຫາ. ຄິດເສຍວ່າຢ່າໃຫ້ຜູ້ຊາຍຄົນດຽວມາສ້າງຮອຍບາບໄວ້ໃນໃຈຂອງເຮົາ.

 

ຖ້າວິທີທັງໝົດເຫຼົ່ານີ້ມັນຍັງບໍ່ຊ່ວຍຫຍັງເຈົ້າໄດ້ເລີຍກໍຖືວ່າເຈົ້າເປັນໜັກເກີນຈະຢຽວຢາ ທາງທີ່ດີຄວນຖອຍອອກມາດີກວ່າ ຢ່າລືມວ່າ 80%ຂອງການແອບຮັກມັກຈະຜິດຫວັງ