ອຸບັດຕິເຫດນົກຕຳຍົນ

ນົກອາດເກີດເປັນອຸບັດເຫດທີ່ບໍ່ຄາດຄິດຂຶ້ນໄດ້ ນີ້ແມ່ນພາບທີ່ຍົນນ້ອຍທີ່ຕຳກັບນົກ ຈົນເຮັດໃຫ້ແວນທາງຫນ້າແຕກແລະເສດຊີ້ນເລືອດນົກແຕກກະຈາຍໃສ່ນັກບິນ ດີທີ່ນັກບິນໃສ່ແວນຕາໄວ້ ບໍ່ດັ່ງນັ້ນເລືອດຫຼືກະດູກນົກອາດກະເດັນເຂົ້າຕາຈົນບໍ່ສາມາດເບິ່ງເຫັນໄດ້ ເຫດການນີ້ເກິດຂຶ້ນທີ່ປະເທດບຣາຊິນ ເມື່ອ 20/7/2015 ທີ່ຜ່ານມານີ້