ອຸທາຫອນ! ສາວຫລໍ່ມີລູກໂດຍບໍ່ຕັ້ງໃຈ ບໍ່ຮູ້ວ່າໃຜເປັນພໍ່ ຍ້ອນ..ເມົາບໍ່ໄດ້ສະຕິ ນອນນຳໃຜກໍບໍ່ຮູ້

ອຸທາຫອນ! ສາວຫລໍ່ມີລູກໂດຍບໍ່ຕັ້ງໃຈ ບໍ່ຮູ້ວ່າໃຜເປັນພໍ່ ຍ້ອນ..ເມົາບໍ່ໄດ້ສະຕິ ນອນນຳໃຜກໍບໍ່ຮູ້