ອຸດທະຍານປ່າຫີນໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ

   ອຸດທະຍານປ່າຫີນ ( Shilin National Park)ໃນເມືອງຂຸນໝິງຈັດເປັນປ່າຫີນທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ທີສຸດໃນໂລກໂດຍມີພື້ນທີ່ 350 ຕາລາງກິໂລແມັດແຕ່ປ່ອຍໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວໄປທ່ຽວພຽງແຕ່ 12 ຕາລາງກິໂລແມັດ ຫີນປູນເຫຼົ່ານີ້ຢູ່ໃຕ້ຜິວໂລກ ແຕ່ພາຍຫຼັງໄດ້ຖືກດັນຂື້ນມາໃນລັກສະນະດຽວກັບຫີນງອກ ເຊື່ອກັນວ່າປ່າຫີນແຫ່ງນີ້ມີອາຍຸຮອດ 270 ລ້ານປີ.