ອິບໍຣ້າຂະຫຍາຍສັນຍາກັບເຊບີຢາຮອດປີ 2020

 

ບິເຊັນເຕ້ ອິບໍຣ້າ ມິດຟິວຂອງ ເຊບີຢາ ຈັດການຂະຫຍາຍສັນຍາກັບຕົ້ນສັງກັດອອກໄປຈົນຮອດປີ 2020 ຮຽບຮ້ອຍ ຫຼັງຈາກທີ່ຕົກເປັນຂ່າວກັບ ຊັນເດີແລນ ຊ່ວງຊຳເມີທີ່ຜ່ານມາ.

 

ບິເຊັນເຕ້ ອິບໍຣ້າ ກອງກາງກັບຕັນທີມ ເຊບີຢາ ສະໂມສອນດັງຂອງ ລາ ລີກາ ສະເປນລົງລາຍເຊັນໆສັນຍາສະບັບໃໝ່ 4 ປີ ກັບຕົ້ນສັງກັດຮຽບຮ້ອຍແລ້ວເມື່ອວັນພຸດທີ່ຜ່ານມາເຊິ່ງນັ້ນຈະເຮັດໃຫ້ເຂົາໄດ້ຢູ່ກັບທີມຈົນຮອດປີ 2020.

 

ຊ່ວງຊຳເມີທີ່ຜ່ານມານັກເຕະມີຂ່າວກ່ຽວພັນກັບ ຊັນເດີແລນ ສະໂມສອນດັງໃນ ພຣີເມຍລີກ ອັງກິດຢ່າງໜັກແຕ່ວ່າສຸດທ້າຍເຂົາກໍເລືອກປະຕິເສດຄວາມສົນໃຈຈາກ “ແມວດຳ” ເພື່ອຢູ່ໃນລີກສູງສຸດແດນກະທິງຕໍ່ໄປ.

 

ທັງນີ້ ອິບໍຣ້າ ຍ້າຍຈາກ ເລບັນເຕ້ ມາຢູ່ກັບ ເຊບີຢາ ເມື່ອຊ່ວງຊຳເມີປີ 2013 ແລະ ປະສົບຄວາມສຳເລັດກັບທີມຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໂດຍການໄດ້ແຊມ ຢູຟາ ຢູໂຣປາ ລີກ 3 ສະໄໝ.