ອິນເດຍເລີ່ມໃຊ້ລົດໄຟຕິດຕັ້ງແຜງໂຊລາເຊລເທິງຫຼັງຄາແລ້ວ

ຂະບວນລົດໄຟໂຊລາຣເຊລຂະບວນທຳອິດຂອງອິນເດຍເລີ່ມເປີດໃຫ້ບໍລິການເມື່ອວັນທີື 14 ກໍລະກົດ 2017 ທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ແນ່ນອນວ່າມັນບໍ່ແມ່ນຂະບວນສຸດທ້າຍ ເພາະທາງການລົດໄຟຂອງອິນເດຍຈະສ້າງຂະບວນລົດໄຟໂຊລາຣເຊລແບບນີ້ອີກ 24 ຂະບວນໃນອີກ 6 ເດືອນ ຕໍ່ໜ້າ.

ໂຄງການນີ້ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຄວາມພະຍາຍາມຂອງທາງການລົດໄຟອິນເດຍເພື່ອການຫຼຸດການປ່ອຍມົນລະພິດຂອງໂຄງຂ່າຍຂະບວນລົດໄຟທີ່ໃຊ້ນ້ຳມັນ ແຜນການນີ້ປະກອບດ້ວຍການສ້າງໂຊລາຣເຊລຟາມຂະໜາດ 1,000 ເມກະວັດຈຳນວນ 5 ແຫ່ງພາຍໃນ 5 ປີຕໍ່ໜ້າ ຮວມທັງການໃຊ້ເຊື້ອເພີງຊີວະພາບ ແລະ ພະລັງງານລົມ ຕິດຕັ້ງຫ້ອງນ້ຳໄຮເທັກ Bio Toilet ແລະ ການໃຊ້ນ້ຳຣີໄຊເຄີລ

ຂະບວນລົດໄຟໂຊລາຣເຊລນີ້ປະກອບດ້ວຍໂບກີ້ຕິດຕັ້ງແຜງໂຊລາຣເຊລຈຳນວນ 6 ໂບກີ້ ແຕ່ລະໂບກີ້ຈະຕິດຕັ້ງແຜງໂຊລາຣເຊລຂະໜາດ 300 ວັດຈຳນວນ 16 ແຜງ ມີອຸປະກອບຄວບຄຸມການຊາຣຂອງແຜງໂຊລາຣເຊລ (MPPT) ແລະ ຊຸດຂອງແບດເຕີລີຂະໜາດ 120 Ah ທີ່ສາມາດເກັບໄຟໄວ້ໃນຕອນກາງຄືນ

ແຕ່ລະໂບກີ້ມີສັກກະຍາພາບທີ່ຈະຜະລິດໄຟຟ້າໄດ້ປະມານ 20 ຢູ່ນິດຕໍ່ມື້ ສາມາດທົດແທນເຄື່ອງປັ່ນໄຟແບບເກົ່າທີ່ໃຊ້ຈັກແອັດຊັງ ຊ່ວຍໃຫ້ປະຢັດນ້ຳມັນໄດ້ປະມານປີລະ 21,000 ລິດ ຂະນະດຽວກັນແຕ່ລະໂບກີ້ຍັງຊ່ວຍຫຼຸດການປ່ອຍຄາບອນໄດ້ປະມານ 9 ຕັນຕໍ່ປີ

Cr https://laopost.com