ອາຫານ​ປະ​ເພດ​ຈືນ​ ມີ​ຜົນ​ເສຍ​ຫຼາຍ​ຢ່າງຕໍ່​ສຸຂະພາບ

ຜູ້ຊາຍສ່ວນຫລາຍມັກຮັບປະທານອາຫານປະເພດຈືນເພາະນອກຈາກຈະໃຫ້ຄວາມແຊບແລ້ວຍັງເຮັດໃຫ້ເພີດເພີນນຳອີກຈົນຫລາຍເທື່ອອາດລືມໄປວ່າອາຫານເຫລົ່ານີ້ສົ່ງຜົນເສຍຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງທ່ານເພາະອາຫານປະເພດຈືນ ນອກຈາກຈໍານວນແຄລໍຣີຈະສູງແລ້ວ ສິ່ງທີ່ເປັນອັນຕະລາຍແມ່ນເລື່ອງນ້ຳໜັກຕົວເພີ່ມຂຶ້ນເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຄໍເລສເຕີຣໍໃນ ຮ່າງກາຍກໍ່ສູງຂຶ້ນເຊັ່ນກັນ ເປັນສາຍເຫດເຮັດໃຫ້ເກີດປັດໄຈສ່ຽງໃນການເກີດພະ ຍາດຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ບັນຫາກ່ຽວກັບພະຍາດ ຫົວໃຈ, ຄວາມດັນເລືອດສູງ ແລະ ອາດສ່ຽງຕໍ່ການເກີດພາວະຫລອດເລືອດແຂງ ເນື່ອງຈາກມີໄຂມັນສະສົມທີ່ບໍລິເວນ ຫຼອດເລືອດຕີບເປັນຕົ້ນ.

ອາຫານແຕ່ລະປະເພດທີ່ຕ້ອງນຳໄປຈືນໃນໝໍ້ນ້ຳມັນຮ້ອນໆແຕ່ລະຊະນິດ ອາດກໍ່ໃຫ້ເກີດສານມະເຮັງທີ່ເອີ້ນວ່າ Acylamide ນຳອີກ. ໂດຍສະເພາະພວກທີ່ມັກໃຊ້ນ້ຳມັນປະກອບອາຫານຫລາຍເທື່ອ ຂະໜາດນ້ຳມັນມີສີດຳຍັງບໍ່ຍອມເອົາຖິ້ມ ຄວນ ຫລີກເວັ້ນການໃຊ້ນ້ຳມັນເກົ່າຈືນຊ້ຳກັນຫລາຍເທື່ອ ເພື່ອຫລຸດຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເກີດເປັນມະເຮັງ ແລະ ເພື່ອສຸຂະພາບທີ່ດີ ຂອງຕົວທ່ານເອງ, ລອງປ່ຽນຈາກການນຳໃຊ້ນ້ຳມັນພືດທຳມະດາທົ່ວໄປມາໃຊ້ນ້ຳມັນໝາກກອກ ຫລື ນ້ຳມັນຄາໂນລາ ໃນ ການປຸງແຕ່ງ ອາຫານແທນ ເພາະນ້ຳມັນທັງສອງຊະນິດນີ້ມີປະໂຫຍດຕໍ່ຮ່າງກາຍຫລາຍ ແຖມຍັງເຮັດໃຫ້ເກີດຄວັນໜ້ອຍ ກວ່າ ເຖິງແມ່ນວ່າລາຄາຈະແພງກວ່ານ້ຳມັນພືດກໍ່ຕາມແຕ່ເພື່ອສຸ ຂະພາບທີ່ດີຂອງທ່ານມັນກຸ້ມຄ່າດີກວ່າທ່ານຈະເສຍ ເງິນປິ່ນປົວພະຍາດທີ່ຈະເກີດມາຕາມພາຍຫລັງ.