ອາຫານເຊົ້າ 5 ຢ່າງທີ່ສ່ຽງຕໍ່ສຸຂະພາບ

ອາຫານເຊົ້າເປັນຄາບທີ່ສຳຄັນຕໍ່ຮ່າງກາຍເພາະຮ່າງກາຍຈະປ່ຽນອາຫານທີ່ເຮົາກິນ ໃຫ້ເປັນພະລັງງານ, ແຕ່ວ່າອາຫານບາງຢ່າງ ທີ່ເຮົາກິນເຂົ້າໄປກໍສ່ຽງຕໍ່ສຸຂະພາບຄືກັນ ຄື ດັ່ງອາຫານ 5 ຢ່າງຕໍ່ໄປນີ້.

  1. ໝູຕິດມັນທອດກອບ:

ໝູຕິດມັນທອດກອບຖືເປັນອາຫານທີ່ອັນຕະລາຍຖ້າກິນເລື້ອຍໆ, ແຕ່ຢ່າຮັບປະທານເລື້ອຍໆ ເພາະມີນໍ້າມັນແລະໄຂມັນຫຼາຍ ເຮັດໃຫ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບໃນອະນາຄົດໄດ້.

     2.  ທັນຍາພືດອັດແທ່ງ:

ແນ່ນອນວ່າທັນຍາພືດເປັນອາຫານທີ່ມີປະໂຫຍດ ແຕ່ທັນຍາພືດເປັນອາຫານທີ່ໄດ້ຮັບການແປຮູບຈາກຜູ້ຜະລິດມາແລ້ວ, ຫຼາຍຄັ້ງທີ່ຜູ້ຜະລິດໃສ່ນໍ້າຕານຫຼາຍເກິນໄປ ຖ້າຮັບປະທານເລື້ອຍໆນອກຈາກຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບແລ້ວຍັງເຮັດໃຫ້ຕຸ້ຍອີກນຳ.

    3.   ເຂົ້າໜົມຄູ່ຈໍ້ານົມຂຸ້ນຫວານ:

ເຂົ້າໜົມຄູ່ເປັນອາຫານທີ່ມັກຂອງຫຼາຍໆຄົນໂດຍທົ່ວໄປ ຜູ້ປົກຄອງມັກຈະໃຫ້ລູກຫຼານກິນຄູ່ກັບເຂົ້າໜົມຫວານ, ແຕ່ມັນບໍ່ແມ່ນເລື່ອງດີຖ້າກິນເລື້ອຍໆ ເພາະສ່ວຍໃຫຍ່ເຂົ້າໜົມຄູ່ ເຮັດມາຈາກແປ້ງຂັດຂາວຊຶ່ງເປັນຊະນິດຂອງແປ້ງທີ່ປ່ຽນເປັນນໍ້າຕານ ແລະ ເຂົ້າສູ່ກະແສເລືອດໄດ້ໄວ.

     4.  ໝູປີ້ງ:

ຄວາມຈິງແລ້ວ ການຮັບປະທານໝູປີ້ງກັບເຂົ້າໜຽວບໍ່ແມ່ນອາຫານເຊົ້າທີອັນຕະລາຍ ແຕ່ສ່ວນຫຼາຍໝູປີ້ງທີ່ຂາຍຢູ່ມີ່ສ່ວນທີ່ໄໝ້ຫຼາຍ ຫາກວ່າຕ້ອງການຮັບປະທານພະຍາຍາມຫາຮ້ານທີ່ປີ້ງບໍ່ໄໝ້ຫຼາຍ ລື້ພະຍາຍາມຕັດເອົາສ່ວນທີໄໝ້ອອກ ຈະໄດ້ຫຼຸດໂອກາດສ່ຽງການເປັນມະເຮັງ.

5. ເຂົ້າໜົມຄົກ: 

ມັນເປັນອາຫານເຊົ້າທີ່ຄົນໃນເມືອງມັກກິນ, ບາງຄົນໃຫ້ລູກຫຼານກິນຄູ່ກັບນົມ ຫຼື ເຄື່ອງດື່ມຮ້ອນໆ. ແຕ່ຢ່າລືມວ່າເຂົ້າໜົມຄົກນັ້ນເປັນຂອງຫວານ ເພາະສະນັ້ນຫາກຮັບປະທານເປັນອາຫານເຊົ້າຍ່ອມໄດ້ຮັບສານອາຫານທີ່ບໍ່ຄົບຖ້ວນ ຖ້າຮັບປະທານຄວນຮັບປະທານເປັນອາຫານວ່າງໃນປະລິມານໜ້ອຍ ຈະດີກວ່າ.