ອາຫານບ້ານນາຂອງລາວ

ຕຳມຫມາກຮຸ່ງ

ກ້ອຍປາເຄີ່ງນ້ຳຂອງ

ລາບຫມາກຈອງ

ທອດປານາງກະທຽມ

ກ້ອຍປາຕອງ

ໄຄແຜ່ນ

ຕົ້ມໄກ່ລາດ

ແກງຫນໍ່

ເອາະຫາບ