ອາຫານທີ່ຕໍ່ຕ້ານມະເຮັງ

ງ່າຍໆ ແຕ່ເຮົາເລືອກອາຫານທີ່ມີປະໂຫຍດ ເຮົາກໍ່ຈະມີສຸຂະພາບທີ່ດີໄດ້.

ມື້ນີ້ kidork.com ຂໍນຳສະເຫນີ ພືດ, ພັກ, ຫມາກໄມ້, ຢາສະຫມຸນໄພ ປ້ອງກັນມະເຮັງ ມີດັ່ງນີ້ເນາະ:

 • ອາໂວຄາໂດ ຕ້ານມະເຮັງຕັບ.
 • ບຣ໊ອກໂຄລີ້ ລົດການເກິດມະເຮັງເຕົ້ານົມ.
 • ກະລ່ຳ ປ້ອງກັນມະເຮັງ.
 • ຫັວກະຫລົດ ຊ່ວຍຕ້ານມະເຮັງປອດ, ມະເຮັງລຳຄໍ, ມະເຮັງກະເພາະອາຫານ, ມະເຮັງລຳໄສ້, ມະເຮັງເຕົ້ານົມ, ມະເຮັງກະເພາະປັດສະວະ, ມະເຮັງຕ່ອມລູກຫມາກ ແຕ່ມີຄຳເຕືອນວ່າ: ບໍ່ຄວນຮັບປະທານເປັນສານສະກັດ ເພາະມີຜົນລາຍງາຍກໍ່ໃຫ້ເປັນມະເຮັງໄດ້.
 • ຫມາກເຜັດ ຫລຸດການເກີດມະເຮັງກະເພາະອາຫານ.
 • ຜັກຈຳພວກກະລ່ຳ ຊ່ວຍຕ້ານມະເຮັງຕ່ອມລູກຫມາກ ແລະ ອື່ນໆ.
 • ຫມາກເດື່ອ ຂ້າບາກເຕີຣີ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເຊວມະເຮັງຫລຸດລົງ.
 • ກະທຽມ ຊ່ວນເພີ່ມພູມຕ້ານທານຕໍ່ສູ້ກັບມະເຮັງ ເຮັດໃຫ້ການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງມະເຮັງກະເພາະອາຫານຊ້າລົງ.
 • ຫມາກໄມ້ຈຳພວກສົ້ມສາມາດກວດລ້າງສານມະເຮັງໄດ້ ແລະ ຢຸດຢັ້ງເຊວມະເຮັງເຕົ້ານົມ.
 • ຫມາກອາງຸ່ນ ຊ່ວຍປ້ອງກັນມະເຮັງ.
 • ເຫັດເພີ່ມພູມຄຸ້ມກັນ ແລະ ຊ່ວຍຫລຸດການຈະເລີບເຕີຍໂຕຂອງເຊວມະເຮັງ.
 • ເຫັດຫລິນຈື່ ຊ່ວຍຕ້ານມະເຮັງ ແລະ ເປັນຢາອາຍຸວັດຖະນະ.
 • ຖົ່ວ ມີສານຢຸດຢັ້ງການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງເຊວມະເຮັງ ແລະ ຫລຸດການເກີດມະເຮັງທີ່ຕ່ອມລົດຫມາກ.
 • ສົ້ມ/ຫມາກນາວ ປ້ອງກັນການເກີດມະເຮັງ.
 • ຫມາກຮຸ່ງ ຢຸດຢັ້ງມະເຮັງປາກມົດລູກ.
 • ສາຫລ່າຍທະເລ ຫລຸດການເກີດມະເຮັງເຕົ້ານົມ ມີສານປ້ອງກັນການກະຈາຍຂອງເຊວມະເຮັງ.
 • ຊາ ຫລຸດການເກີດມະເຮັງເຕົ້ານົມ ມີສານປ້ອງກັນເຊວມະເຮັງ.
 • ຖັ່ວເຫລືອງ ຫລຸດການການເກີດມະເຮັງເຕົ້ານົມ ແລະ ຕ່ອມລູກຫມາກ
 • ຫມາກເຂືອ ຊ່ວຍຫລຸດການເປັນມະເຮັງຕ່ອມລູກຫມາກ, ມະເຮັງຕັບອ່ອນ, ມະເຮັງລຳໄສ້ໃຫຍ່, ທະວານຫນັກ ແລະ ມະເຮັງເຕົ້ານົມ.
 • ຂີ້ຫມີ້ນ ປ້ອງກັນມະເຮັງລຳໄສ້ ແລະ ລຳໄສ້ໃຫຍ່.

.................................................................................................................................................................................