ອາຫານທີ່ຄວນຫຼີກລ່ຽງໃນຍາມໄຂ້

 

ສະພາບອາກາດທີ່ປ່ຽນແປງເລື້ອຍໆ ອາດເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາບໍ່ສະບາຍ ຊຶ່ງກໍຕ້ອງປິ່ນປົວດ້ວຍການພັກຜ່ອນ ແລະ ກິນຢາ ແຕ່ທ່ານຄວນຮູ້ວ່າ ອາຫານກໍເປັນອີກປັດໄຈໜຶ່ງທີ່ມີຄວາມສຳຄັນໃນເວລາເປັນໄຂ້.

        ອາຫານທີ່ຄວນຫຼີກລ່ຽງລຳດັບຕົ້ນຕໍ ໃນຍາມໄຂ້ຄື ເຂົ້າໝົມຫວານ ເພາະອາຫານຈຳພວກນີ້ມັກມີໄຂ້ມັນອີ່ມໂຕໃນປະລິມານສູງ ເຮັດໃຫ້ລະບົບຍ່ອຍອາຫານເຮັດວຽກບໍ່ໄດ້ດີເທົ່າທີ່ຄວນ.

  • ຊິ້ນແປຮູບ: ຈະດ້ວຍວິທີຮົມຄວັນ ຫຼື ປຸງຣົດດ້ວຍນ້ຳຕານ ຫຼື ເກືອກໍຕາມ ເຊັ່ນ ເບຄອນ, ຊິ້ນກະປ່ອງ. ຖ້າກິນອາຫານພວກນີ້ ໃນປະລິມານຫຼາຍ ອາດເຮັດໃຫ້ເກີດມະເຮັງ ແລະ ຍັງເຮັດໃຫ້ລະບົບພູມຄຸ້ມກັນຂອງຮ່າງກາຍອ່ອນແອ ອີກດ້ວຍ.
  • ນ້ຳສົ້ມ ຫຼື ນ້ຳໝາກກ້ຽງ: ກໍຄວນຫຼີກລ່ຽງຄືກັນຊຶ່ງນັບວ່າເປັນເລື່ອງໜ້າແປກໃຈ ເພາະຄົນສ່ວນໃຫຍ່ຮັບຮູ້ວ່າມັນມີປະໂຫຍດ, ແຕ່ວ່ານ້ຳໝາກກ້ຽງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນມີນ້ຳຕານ ໂດຍທີ່ນ້ຳຕານນີ້ເອງທີ່ບໍ່ເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ຮ່າງກາຍ ແລະ ຍັງມີສະພາບເປັນກົດອີກດ້ວຍດ້ວຍ. ດັ່ງນັ້ນ ເມື່ອດື່ມໃນຂະນະທ້ອງເຮົາວ່າງ ມັນກໍຈະກັດກະເພາະອາຫານ ແລ້ວກໍຈະເຈັບທ້ອງ.
  • ຖົ່ວ: ມັນເຮັດໃຫ້ເກີດເສບຫະໃນລຳຄໍ ແລະ ອາດເຮັດໃຫ້ຖອກທ້ອງຊຶ່ງເຖິງແມ່ນວ່າບໍ່ມີຜົນໂດຍກົງຕໍ່ລະບົບຮ່າງກາຍແຕ່ກໍຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ປ່ວຍຮູ້ສຶກບໍ່ດີ, ບໍ່ສະບາຍໂຕໄດ້.
  • ຊິ້ນແດງ: ເປັນອາຫານອີກປະເພດໜຶ່ງທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຄ້າຍຄືກັບຖົ່ວ ຄື ເຮັດໃຫ້ເກີດມີນ້ຳມູກ ແລະ ເສມຫະ. ນອກນີ້ ໄຂມັນໃນຊິ້ນແດງຍັງເຮັດໃຫ້ລະບົບຍ່ອຍອາຫານເຮັດວຽກໜັກອີກດ້ວຍ.
  • ນ້ຳເມົາ: ທາດແອວກໍຮໍມີລິດທຳລາຍລ້າງໂຕຢາທຸກຢ່າງ ເຮັດໃຫ້ການປິ່ນປົວບໍ່ໄດ້ຜົນ ແລະ ຍັງມີລິດຄາຍເຄືອງກະເພາະອາຫານອີກດ້ວຍ.
  • ກາເຟ, ຊາ: ເປັນສິ່ງທີ່ຮ່າງກາຍສາມາດຍ່ອຍໄດ້ຍາກ.
  • ອາຫານເຜັດຮ້ອນ: ອາຫານພວກນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດແກ໊ດຊຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ອຶດອັດແໜ້ນທ້ອງ, ບໍ່ສະບາຍໂຕ.
  • ຜະລິດຕະພັນນົມຕ່າງໆ: ມັນອຸດົມໄປດ້ວຍໄຂມັນໂມເລກຸນໜັກ ແລະ ສັບຊ້ອນ ເຮັດໃຫ້ຍ່ອຍຍາກ ໃນບາງຄົນຍັງມີອາການແພ້ນົມໃນໄລຍະທີ່ປ່ວຍ ອີກດ້ວຍ.