ອາຫານຊີວະຈິດແມ່ນແນວໃດ ມີປະໂຫຍດຫຍັງແດ່?

ຄືອາຫານທີ່ມາຈາກທໍາມະຊາດແທ້ໆ ຊຶ່ງບໍ່ຜ່ານການປຸງແຕ່ງໃດໆ ຫຼື ຜ່ານການປຸ່ງແຕ່ງທີ່ນ້ອຍທີ່ສຸດ ຄືຍັງຮັກສາລົດຊາດເດີມໄວ້ໃນອາຫານຫຼາຍທີ່ສຸດ ໂດຍເປັນອາຫານທີ່ປອດສານພິດ ຫຼື ສານເຄມີຕ່າງໆ ເປັນການປູກໂດຍວິທີທໍາມະຊາດ ຫຼື ເປັນພືດທີ່ບໍ່ຜ່ານການຂັດສີຊຶ່ງຈັດເປັນອາຫານທີ່ມີປະໂຫຍດ ແລະ ຄຸນຄ່າແກ່ຮ່າງການຂອງເຮົາເປັນຢ່າງຍິ່ງ ອີກທັງຍັງເປັນການຈໍາຈັດສານພິດທີ່ຕົກຄ້າງຕ່າງໆ ອອກຈາກຮ່າງກາຍໄດ້ອີກດ້ວຍ

ອັດຕາສ່ວນຂອງອາຫານຊີວະຈິດມີຫຍັງແດ່?

 • ໃນກຸ່ມແປ້ງໃຫ້ຮັບປະທານເຂົ້າທີ່ບໍ່ຂັດສີ ເຊັ່ນເຂົ້າກ່ອງຫຼືເຂົ້າໂອດ ຫາກຢາກຮັບປະທານເຂົ້າໝົມປັງກໍ່ໃຫ້ເລືອກແບບໂຮນວີດ ໂດຍໃນກຸ່ມນີ້ໃຫ້ຮັບປະທານເຄິ່ຝໜຶ່ງຂອງແຕ່ລະມື້
 • ໃນກຸ່ມແຮ່ທາດ ແລະ ວິຕາມິນໃຫ້ຮັບປະທານພືດ ຜັກ ໝາກໄມ້ຕ່າງໆ ໃຫ້ເລືອກແບບທີ່ເປັນອໍການິກທີ່ບໍ່ຜ່ານການສີດສານເຄມີຕ່າງໆໃນຮັບປະທານໜຶ່ງໃນສີ່ຂອງອາຫານທີ່ຮັບປະທານໃນແຕ່ລະມື້
 • ໃນກຸ່ມໂປຣຕີນໃຫ້ຮັບປະທານໃນເມັດພັນພືດ ຫຼື ຖົ່ວຕ່າງໆ ປະມານຮ້ອຍລະ 15 ຂອງອາຫານແຕ່ລະມື້ ແລະ ອາດຮັບປະທານໂປຣຕີນຈາກເນື້ອສັດ ເຊັ່ນປາ ຫຼືໄຂ່ໃຫ້ໄດ້ 1-2ມື້ຕໍ່ອາທິດ

ປະໂຫຍດທີ່ໄດ້ຈາກການຮັບປະທານອາຫານຊີວະຈິດມີຫຍັງແດ່?

 • ຊ່ວຍກໍາຈັດສານເຄມີ ຫຼືສານພິດອອກຈາກຮ່າງກາຍໄດ້ດີ
 • ຊ່ວຍໃຫ້ເຊລຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາແຂງແຮງ
 • ຊ່ວຍໃຫ້ເລືອດພາຍໃນຮ່າງກາຍໄຫຼວຽນໄດ້ດີຂື້ນ ແລະ ເລືອດມີການຖືກຟອກໃຫ້ສະອາດ
 • ຊ່ວຍໃຫ້ອາຍຸຍືນຂື້ນ ເພາະເຊລຕ່າງໆພາຍໃນຮ່າງກາຍເສື່ອມຊ້າລົງຊ່ວຍໃຫ້ບໍ່ແກ່ໄວເພາະເກີດການສ້າງເນື້ອເຍື່ອ ແລະ ຄໍລ່ເຈນພາຍໃນຜິວໜັງເຮັດໃຫ້ເຊລບໍ່ເຊື່ອມສະພາບໄວ
 • ຊ່ວຍໃຫ້ຜິວພັນດີສົດໃສ ເພາະມີສານຕ້ານອະນຸມູນອິດສະຫຼະຢູ່ຫຼາຍ
 • ຊ່ວຍໃຫ້ລະບົບຂັບຖ່າຍດີຂື້ນ ເຮັດໃຫ້ຂອງເສຍຕ່າງໆ ພາຍໃນຮ່າງກາຍຫຼຸດອອກມາ
 • ຊ່ວຍໃຫ້ລໍາໄສ້ ແລະ ກະເພາະເຮັດວຽກໄດ້ດີຂື້ນ ບໍ່ຕ້ອງເຮັດວຽກໜັກ ເນື່ອງຈາກເປັນອາຫານທີ່ຍ່ອຍງ່າຍບໍ່ໜັກທ້ອງ
 • ຊ່ວຍປ້ອງກັນໂຣກຕ່າງໆໄດ້ດີ ບໍ່ວ່າຈະເປັນໂຣກຫົວໃຈ ໂຣກມະເຮັງ ຄວາມດັນໂລຫິດສູງ ເບົາຫວານ ໂຣກເກົາ ເປັນຕົ້ນ

ຊຶ່ງປັດຈຸບັນຜູ້ຄົນຫັນມາຮັບປະທານອາຫານຊີວະຈິດຫຼາຍຂື້ນ ເນື່ອງຈາກດີຕໍ່ຮ່າງກາຍ ເຮັດໃຫ້ບໍ່ເຈັບໄຂ້ໄດ້ປ່ວຍງ່າຍ ແຖມຍັງເຮັດໃຫ້ຜິວພັນດີອີກດ້ວຍ ເອີ້ນໄດ້ວ່າເປັນອາຫານຮັກສາສຸຂະພາບໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງທັງຮ່າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈ ເພາະອາຫານຊີວະຈິດເປັນອາຫານທີ່ໄດ້ມາຈາກທໍາມະຊາດ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ບໍ່ມີສານພິດເຈືອປົນ ແຕ່ການຮັບປະທານແບບຊີວະຈິດນີ້ອາດຈະຕ້ອງລະວັງໃນເລື່ອງຂອງການຂາດສານອາຫານ ທັງນີ້ການຮັບປະທານອາຫານຊີວະຈິດຄວນຄໍານຶງເຖິງເລື່ອງອາຍຸທີ່ເໝາະສົມ ລວມເຖິງປະລິມານການຮັບປະທານນໍາອີກດ້ວຍຈຶ່ງຈະໄດ້ປະໂຫຍດຢ່າງແທ້ຈິງ