ອາຈານຄະນະກະເສດສາດ ກະເສດນາບົງ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ ໄດ້ຮັບລາງວັນ ລະດັບນານາຊາດ ນັກຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳລຸ່ນໜຸ່ມ ຈາກປະເທດຍີ່ປຸ່ນ

ອຈ.ດຣ. ວຽງສະກຸນ ນາປະເສີດ(Assist. Prof. Dr. Viengsakoun Napasirth)ຫົວໜ້າໜ່ວຍວິຊາລ້ຽງສັດ, ພາກວິຊາລ້ຽງສັດແລະການປະມົງ, ຄະນະກະເສດສາດ(ກະເສດນາບົງ), ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດໄດ້ຮັບລາງວັນJapan International Award for Young Agricultural Researchers ປີ2015, ເຊິ່ງພິທີມອບລາງວັນໄດ້ຈັດ ຂຶ້ນຢ່າງສົມກຽດໃນວັນທີ 27/10/2015 ທີ່ the U Thant Conference Hall, United Nations University (UNU), Tokyo ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ, ຊິ່ງການມອບລາງວັນໃນຄັ້ງນີ້ ຖືເປັນຄັ້ງທີ່ 9 ນັບແຕ່ປີ 2007 ເປັນຕົ້ນມາໂດຍໄດ້ຮັບກຽດມອບລາງວັນຈາກ Dr. Yoshio Kobayashi,ກະຊວງກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະປະມົງ(MAFF)ແຫ່ງປະເທດຍີ່ປຸ່ນຮ່ວມກັບ Dr. Masa Iwanaga,ສູນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ກະສິກຳ ສາກົນ ແຫ່ງປະເທດ ຍີ່ປຸ່ນ (JIRCAS), ແລະມີແຂກຈາກຫຼາຍພາກສ່ວນເຂົ້າຮ່ວມເປັນສັກຂີພິຍານເປັນຕົ້ນ ແມ່ນຕົວແທນຈາກສະຖານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສປປ. ລາວ, ອິນໂດເນເຊຍ, ອີ່ຢິບປະຈຳຍີ່ປຸ່ນ, ອົງການJICA, United Nations University, ນັກຂ່າວແລະອື່ນ. ເຊິ່ງ ລາງວັນນີ້ມອບໃຫ້ນັກຄົ້ນຄວ້າລຸ່ນໜຸ່ມທີ່ໄດ້ຄົ້ນຄວ້າແລະພັດທະນາທາງດ້ານກະສິກຳໂດຍໃນປີນີ້ຄະນະກຳມະການໄດ້ຄັດເລືອກຜູ້ທີ່ເໝາະສົມຈຳນວນ 3 ທ່ານຈາກປະເທດ ອິນໂດຍເນເຊຍ, ປະເທດອີຢິບ ແລະປະເທດ ສປປ. ລາວ ຈາກນັກຄົ້ນຄວ້າຈຳນວນ 36 ທ່ານທົ່ວໂລກ, ດຣ.ວຽງສະກຸນ ນາປະເສີດ ຖືວ່າເປັນຄົ້ນຄວ້າໜຸ່ມລາວຄົນທຳອິດຂອງ ປະເທດ ສປປ. ລາວ ທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນນີ້.
ອຈ.ດຣ.ວຽງສະກຸນ ນາປະເສີດ ໄດ້ເຮັດການຄົ້ນຄວ້າພາຍໃຕ້ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ຄະນະກະເສດສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ, ມະຫາວິທະຍາໄລຂອນແກ່ນ ປະເທດໄທ ແລະສູນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດກະສິກຳສາກົນ ແຫ່ງປະເທດ ຍີ່ປຸ່ນ (JIRCAS)ນັບແຕ່ປີ 2005 ເປັນຕົ້ນມາໂດຍໄດ້ສຶກສາຄົ້ນຄວ້າຫົວຂໍ້ການນຳວັດຖຸດິບອາຫານ ສັດທ້ອງຖິ່ນ, ເສດເຫຼືອທາງດ້ານກະສິກຳ ແລະອຸດສາຫະກຳເພື່ອເປັນອາຫານສັດລ້ຽງໃນສປປລາວ, ເປັນການສຶກສາ ແລະຊອກແຫຼ່ງວັດຖຸດິບອາຫານສັດຈາກທ້ອງຖິ່ນ ແລະເສດ ເຫຼືອທາງດ້ານກະສິກຳ-ອຸດສາຫະກຳມາເປັນອາຫານສັດເພື່ອທົດແທນອາຫານສັດນຳເຂົ້າທີ່ມີລາຄາແພງທັງຫຼຸດຜ່ອນຕົ້ນທຶນ, ເພີ່ມຜົນຜະລິດ ແລະຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມ. ດຣ.ວຽງສະກຸນ ນາປະເສີດ ເປັນນັກຄົ້ນຄວ້າຄົນທຳອິດທີ່ລິເລີມນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີການໝັກ (Silage) ຮ່ວມກັບຈຸລິນຊີ(Lactic acid bacteria, Yeast, enzyme)ຢ່າງເປັນຮູບປະ ທຳໃນ ສປປ. ລາວ ເພື່ອເພີ່ມມູນຄ່າແກ່ບັນດາເສດເຫຼືອທາງດ້ານກະສິກຳ-ອຸດສາຫະກຳເຊັ່ນ: ເຟືອງແຫ້ງ, ຕົ້ນສາລີ, ແກນສາລີ, ເປືອກສາລີ, ໃບມັນຕົ້ນ, ເປືອກມັນຕົ້ນ, ກາກມັນ ຕົ້ນ ເປັນຕົ້ນ. ໂດຍສະເພາະກາກມັນຕົ້ນຮ່ວມກັບກາກເບຍສາມາດນຳໃຊ້ເປັນແຫຼ່ງທາດຊີ້ນ ແລະພະລັງງານໃຫ້ແກ່ສັດລ້ຽງໄດ້ຜົນງານດັ່ງກ່າວໄດ້ພັດທະນາຈາກຫ້ອງທົດລອງຈົນ ອອກ ສູ່ຟາມຂອງຊາວກະສິກອນເຊິ່ງສາມາດເພີ່ມນ້ຳໜັກງົວພື້ນເມືຶອງໄດ້ປະມານ 700-800 ກຮາມ/ໂຕ/ມື້, ເສດເຫຼືອດັ່ງກ່າວມີຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ແລະຍັງບໍ່ທັນມີຄົນນຳໃຊ້ຖ້າຄິດ ໄລ່ດ້ານເສດຖະກິດແລ້ວອາດສາມາດປ່ຽນເປັນເງິນໄດ້ຫຼາຍຮ້ອຍລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ນອກຈາກນັ້ນ ດຣ. ວຽງສະກຸນ ນາປະເສີດ ຮ່ວມກັບ Dr. Yimin Cai (JIRCAS)ຍັງສາມາດພັດທະນາ ແລະ ຄົ້ນພົບຈຸລິນຊີທີ່ໃຊ້ໃນການໝັກທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ ແລະ ຈຸລິນຊີຊະນິດໃໝ່ ຈາກຈຳນວນ 70 ກວ່າສາຍພັນທີ່ໄດ້ສຶກສາ.