ອາການແຊກຊ້ອນ ມາຄິຊິໂອ ສໍ່ເຈັບຍາວເຖິງພະຈິກ

 

ເຄລາດິໂອ ມາຄິຊິໂອ ກອງກາງ ຢູເວັນຕຸດ ມີແວວພັກຍາວຈົນຮອດປາຍເດືອນພະຈິກ ຫຼັງການຟື້ນຟູຮ່າງກາຍຈາກອາການບາດເຈັບເຂົ່າຕ້ອງຢຸດສະງັກເນື່ອງຈາກເກີນບັນຫາແຊກຊ້ອນຂຶ້ນມາ.

 

ເຄລາດິໂອ ມາຄິຊິໂອ ກອງກາງ “ມ້າລາຍ” ຢູເວັນຕຸດ ສະໂມສອນຍັກໃຫຍ່ຈາກ ກັນໂຊ ຊີຣິ ອາ ອາດຈະໝົດສິດລົງສະໜາມຍາວຈົນເຖິງປາຍເດືອນພະຈິກເນື່ອງຈາກອາການບາດເຈັບທີ່ຫົວເຂົ່າ ຈາກການລາຍງານເມື່ອວັນຈັນທີ 16 ພຶດສະພານີ້.

 

ດາວເຕະທີມຊາດອີຕາລີໄດ້ຮັບບາດເຈັບເອັນຫົວເຂົ່າຈີກໃນເກມກັບ ປາລາໂມ ເມື່ອເດືອນເມສາທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ໄດ້ເຂົ້າຮັບການຜ່າຕັດໂດຍ ມາຄິຊິໂອ ບໍ່ໄດ້ຮ່ວມງານສະໜອງແຊມສະກູເດັດໂຕຂອງ ຢູເວ ເມື່ອອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ກັດເຊັດຕາ ເດໂລສະປອດ ເຊື່ອວ່າອາການຂອງເຂົາໜັກກວ່າທີ່ຄິດກັນເອົາໄວ້.

 

ມີລາຍງານວ່າເກີດບັນຫາແຊກຊ້ອນຂຶ້ນເມື່ອຕົ້ນເດືອນພຶດສະພາຈົນເຮັດໃຫ້ນັກເຕະຕ້ອງພັກການຟື້ນຟູຮ່າງກາຍ ແລະ ຍ້ອນເຫດນີ້ ມາຄິຊິໂອ ຈະບໍ່ສາມາດກັບມາລົງສະໜາມໄດ້ອີກຈົນກວ່າຈະຮອດຊ່ວງປາຍເດືອນພະຈິກ.