ອາກາດຮ້ອນ ໂຮງຮຽນລຽວໂຕວ໌ະເໜີເກັບເງິນ 2 ແສນກີບນໍານັກຮຽນ

ຈົດໝາຍຈາກຊາວບ້ານເພື່ອແລກປ່ຽນທັດສະນະຮ່ວມກັນ: ພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ ແລະ ຫລານນ້ອຍອະນຸບານຢາກສະເໜີ ແລະ ບອກວ່າ: ໂຮງຮຽນລຽວໂຕວ໌ແມ່ນໂຮງຮຽນເອກະຊົນທີ່ເປັນຄົນຈີນບໍລິຫານຈັດການ ໃນຊຸມປີຜ່ານມານີ້ກໍໄດ້ມີການລະດົມທຶນຈາກພໍ່ຄ້າຊາວຂາຍ, ນັກລົງທຶນ ແລະ ຜູ້ປະກອບການທັງຄົນລາວ ແລະ ຕ່າງປະເທດເປັນຈໍານວນຫລາຍແສນໂດລາເພື່ອປຸກສ້າງອາຄານຫລັງໃໝ່ ແຕ່ມາເຖິງປັດຈຸບັນ ທາງໂຮງຮຽນກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ມີໄອເດຍໃໝ່ ແລະ ມີຄວາມຄິດໃໝ່ອີກດ້ວຍວິທີມາຂໍແຜ່ເງິນ ຫລື ຂໍເກັບເງິນນໍາພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງນັກຮຽນປະມານ 200,000 ກີບຕໍ່ຄົນ ຖ້າຄິດໄລ່ບວກລົບຄູນຫານ ຍົກຕົວຢ່າງ ນັກຮຽນ 1.000 ຄົນ ມາຄູນໃຫ້ 200,000 ກີບຈະຕົກປະມານ 200 ລ້ານກີບ ນອກຈາກນັ້ນຍັງຈະເກັບຄ່າໄຟຟ້າອີກ 10.000 ກີບຕໍ່ຄົນ. ຜ່ານມາພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງເດັກນັກຮຽນກໍໄດ້ເສຍຄ່າເທີມໃຫ້ໂຮງຮຽນແລ້ວປະມານ 3,500,000 ກີບຕໍ່ຄົນຕໍ່ປີ. 
ສະນັ້ນຖາມວ່າ: ກົດໝາຍລົງທຶນ ແລະ ລະບຽບການມີ ຫລື ບໍ່ວ່ານັກທຸລະກິດມີສິດໄປແຜ່ເງິນ ຫລື ຂໍເງິນນໍານັກຮຽນ ທັງໆທີ່ຕົນເອງເປັນນັກລົງທຶນຄວນເປັນຜູ້ສ້າງສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກສະບາຍທຸກດ້ານໃຫ້ແກ່ຜູ້ມາໃຊ້ບໍລິການ. ຍົກຕົວຢ່າງ ນັກລົງທຶນເປັນຜູ້ສ້າງໂຮງຮຽນເພື່ອຮຽກເອີ້ນເອົາຄົນມາຮຽນຢູ່ໂຮງຮຽນຂອງຕົນເພື່ອສະແຫວງຫາຜົນກໍາໄລຈາກນັກຮຽນກໍໝາຍວ່າເຈົ້າຂອງໂຮງຮຽນລຽວໂຕວ໌ຕ້ອງລົງທຶນສ້າງທັງໂຮງຮຽນ, ສ້າງທັງສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກເຊັ່ນ: ໄຟຟ້າ, ນໍ້າປະປາ, ແອເຢັນ, ພັດລົມ, ຫ້ອງນໍ້າ, ເດີນຫລິ້ນກິລາ, ຫໍສະໝຸດ ແລະ ອື່ນໆ ເຊິ່ງທັງໝົດເລົ່ານັ້ນແມ່ນໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງເຈົ້າໂຮງຮຽນລຽວໂຕວ໌. ພວກເຮົາເຖິງແມ່ນວ່າປະຊາຊົນທົ່ວໄປກໍພໍຮູ້ທັນວ່າເຂົາເຂົ້າຢາກເຮັດຫຍັງ ແລະ ຕ້ອງການຫຍັງ? ສວຍໂອກາດ ແລະ ຊອກຫາຊ່ອງຫວ່າງອັນໃດກັນແທ້?. 
ທາງທີ່ດີ ຂໍໃຫ້ທາງສະຖານທູດຄວນມາເບິ່ງຄືນວ່າຕ້ອງຕາມຈຸດປະສົງ ຫລື ບໍ່? ກໍລະນີ ຖ້າບໍ່ແມ່ນຄວາມຈິງກໍຄວນເບິ່ງຄືນ.

ຂ່າວ-ພາບ: ສອດສ່ອງ

ແຫຼ່ງຂ່າວ: Pathedlao Lao.