ອັນຕະລາຍ!!ໂລກກະເພາະອາຫານ ຫຼື ກົດໄຫຼຍອນ ມີວິທີຮັກສາໃຫ້ຫາຍຂາດໄດ້ (ຊົມຄລິບ)

ໂລກກະເພາະອາຫານ ຫລື ກົດໄຫຼຍອນ ເປັນບັນຫາຕົ້ນໆຂອງຄົນລາວ ແຕ່ບັນຫານີ້ຈະໝົດໄປ ຖ້າທ່ານໄດ້ກິນຢາ Green Curmin ທີຜະລິດຈາກສານສະກັດຂອງຂີ້ໝີ້ນ ທີ່ເຮົາຮູ້ດີວ່າຂີ້ໝີ້ນສາມາດຮັກສາໂລກກະເພາະໄດ້ດີ ແລະ ສາມາດຮັກສາໃຫ້ຫາຍຂາດໄດ້ ເຊິງມີ 2 ຊະນິດໃຫ້ເລືອກ: ເມັດ ແລະ ນໍ້າ(ສີນຄ້າຮັບຮອງຄຸນນະພາບ ແລະ ໄດ້ລາງວັນຈາກການປະກວດເວທີດັບໂລກ)