ອັນດາມັນເປັນສວນທະເລໃຕ້ນ້ຳທີ່ມີຄວາມສວຍງາມ

ອັນດາມັນເປັນສວນທະເລໃຕ້ນ້ຳທີ່ມີຄວາມສວຍງາມ ແຕ່ວ່າໃນຊ່ວງລະດູຝົນກໍ່ລຸດລົງ ທະເລອ່າວໄທເຊິ່ງມີຊື່ດັງຂອງໂລກ ທະເລໃຕ້ນ້ຳທີ່ສຸດຍອດຕັ້ງຢູ່ ເກາະງ່ານ, ເກາະເຕົ່າ, ເກາະນາງຍວນ, ​ເກາະສະມຸຍ ໂດຍມີປາຝູງໃຫຍ່ຖ້າຕ້ອນຮັບຢູ່ໃຕ້ນ້ຳໃຫ້ພວກເຮົາດຳລົງໄປເບິ່ງ ຢ່າງໜ້າຕື່ນຕາຕື່ນໃຈກັນໄປເລີຍ.