ອັດຕາຜູ້ຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າຢູ່ເຊກອງ ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 70%

ອີງຕາມບົດສະຫຼຸບການພັດທະນາເສດຖະກິດ – ສັງຄົມ ປີ 2016 ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ: ໃນປີ 2016 ຜ່ານມາຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່   ກໍ່ຄືລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ສາຂາແຂວງເຊກອງ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານວິຊາສະເພາະທີ່ໄດ້ຮັບການມອບໝາຍຕາມພາລະບົດບາດ, ຂອບເຂດສິດ, ໜ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນສາມາດຍາດໄດ້ຜົນສຳເລັດໃນຫຼາຍດ້ານ ໂດຍສະເພາະແມ່ນວຽກງານຂະຫຍາຍຕາຂ່າຍໄຟຟ້າແຮງຕ່ຳ – ແຮງກາງ ທັງຢູ່ໃນຕົວເມືອງ ແລະ ຊົນນະບົດ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ວຽກງານນີ້ມີທ່າອ່ຽງດີຂຶ້ນ ແລະ ກາຍເປັນເງື່ອນໄຂອຳນວຍຄວາມສະດວກແກ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດຄອບຄົວ, ການຜະລິດກະສິກຳ ແລະ ການດຳລົງຊີວິດປະຈຳວັນຂອງປະຊາຊົນພາຍໃນແຂວງ.

ປັດຈຸບັນທົ່ວແຂວງມີສາຍສົ່ງແຮງດັນສູງ 22 ກິໂລໂວນ ຍາວ 578.9 ກິໂລແມັດ; ສາຍສົ່ງ 0.4 ກິໂລໂວນ ຍາວ 340.55 ກິໂລແມັດ; ມີບ້ານທີ່ໄດ້ຊົມໃຊ້ກະແສໄຟຟ້າທັງໃນ – ນອກລະບົບ 130 ບ້ານ ກວມເອົາ 65% ແລະ ມີຄອບຄົວ ກວ່າ 10 ພັນຄອບຄົວ ກວມເອົາ 74.9% ຂອງຄອບຄົວທັງໝົດທົ່ວແຂວງ ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາເພີ່ມຂຶ້ນກວ່າ 10%. ໃນນີ້, ໄດ້ຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າຕາຂ່າຍ 121 ບ້ານກັບ 14 ພັນກວ່າຄອບຄົວ ແລະ ຊົມໃຊ້ໄຟຟ້ານອກລະບົບ 9 ບ້ານກັບ 100 ກວ່າຄອບຄົວ. ໄດ້ຈັດຊື້ພະລັງງານໄຟຟ້າທັງໝົດ 22.7 ລ້ານກິໂລວັດໂມງ, ທຽບໃສ່ແຜນປະຕິບັດໄດ້ 94% ເປັນເງິນ 11.4 ຕື້ກີບ, ຈໍາໜ່າຍພະລັງງານໄຟຟ້າ 19.8 ລ້ານກິໂລວັດໂມງ ລື່ນແຜນການ 14.16% ເປັນເງິນ 13.9 ຕື້ກີບ.

ບົດສະຫຼຸບຊີ້ໃຫ້ເຫັນຕື່ມວ່າ: ເພື່ອສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ – ສັງຄົມ 5 ປີຄັ້ງທີ VIII ທີ່ແຂວງໄດ້ວາງໄວ້ ໂດຍຕັ້ງເປົ້າໝາຍໄວ້ຮອດປີ 2020 ໃຫ້ອັດຕາການຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າກວມຫຼາຍກວ່າ 90% ຂອງຈໍານວນຄອບຄົວທັງໝົດທົ່ວແຂວງ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ກໍ່ເອົາໃຈໃສ່ພັດທະນາອຸດສາຫະກຳໄຟຟ້າໃຫ້ເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍກວ່າ 18% ຕໍ່ປີ ໂດຍການຈັດລຽງບຸລິມະສິດໃນການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ; ການປຸກລະດົມຂົນຂວາຍແຫຼ່ງທຶນຈາກທຸກພາກສ່ວນເສດຖະກິດຂອງສັງຄົມ ເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງດ້ານໄຟຟ້າໃຫ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວ; ຊຸກຍູ້ບັນດາໂຄງການກໍ່ສ້າງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າເປັນຕົ້ນແມ່ນໂຄງແລັບ II ( REP II ) ທີ່ນອນໃນ 3 ເມືອງ ໃຫ້ສຳເລັດ ແລະ ເປີດນຳໃຊ້ຢ່າງທົ່ວເຖິງ.

Cr: https://laoedaily.com.la