ອອກກຳລັງກາຍ ເຊົ້າ ຫລື ແລງ ຕອນໃດດີກວ່າກັນ

ຄຳຖາມນີ້ກາຍເປັນຂໍ້ສົນທະນາ ຖົກຖຽງກັນ ຂອງນັກວິຊາການ ແລະ ຜູ້ຊ່ຽວຊານ ຫລາຍໆຄົນວ່າ ການອອກກຳລັງກາຍ ຕອນເຊົ້າ ຫລື ຕອນແລງ ຊ່ວງເວລາໃດດີຕໍ່ຮ່າງກາຍຫລາຍກວ່າກັນ? ຫລືແມ້ແຕ່ການບອກຕໍ່ໆກັນ ກໍ່ເຮັດໃຫ້ຄົນຟັງສັບ ສົນໄດ້ຄືກັນ ທັ້ງນີ້ ການອອກກຳລັງກາຍຕອນເຊົ້າ ຫລື ຕອນແລງ ນັ້ນ ລ້ວນແຕ່ເປັນກິດຈະກຳທີ່ດີຕໍ່ຮ່າງກາຍຄືກັນ ຖ້າ ຫາກໃຜອອກກຳລັງກາຍ ຕອນໃດກໍ່ເລືອກເວລາ ໄດ້ຕາມຄວາມສະດວກຂອງແຕ່ລະຄົນ ຊຶ່ງສິ່ງສຳຄັນທີ່ສຸດ ທ່ານຄວນ ຄຳນຶງເຖິງ ຄວາມເໝາະສົມ ຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມຖີ່ຂອງການອອກກຳລັງກາຍ ໂດຍການແບ່ງເວລາ ແລະ ປະຕິບັດ ຈົນກາຍເປັນກິດຈະວັດປະຈຳວັນ ທີ່ຫລີກລ້ຽງບໍ່ໄດ້ ຄືກັນກັບວ່າເປັນນັດສໍາຄັນທີ່ຍົກເລີກບໍ່ໄດ້ ການອອກກຳລັງກາຍ ແມ່ນບໍ່ຖືກຈຳກັດດ້ວຍປະເພດກິລາຫລືສະຖານທີ່ ການເຄື່ອນເໜັງຮ່າງກາຍຂະນະໃຊ້ຊີວິດປະຈຳວັນນັ້ນ ກໍ່ເປັນການ ອອກກຳລັງກາຍໄດ້ ຍົກຕົວຢ່າງ ການຈອດລົດໃຫ້ໄກຈາກຈຸດໝາຍ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຍ່າງອອກກຳລັງກາຍຫລາຍຂື້ນ ການຍ່າງ ຫລືແລ່ນຂື້ນຄັນໄດແທນການໃຊ້ລິບ ຫລື ອອກກຳລັງກາຍດັ່ງລຸ່ມນີ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃຫ້ໄດ້ 30 ນາທີ ທ່ານກໍ່ສາມາດເຜົາຜານ ພະລັງງານໄດ້ພໍສົມຄວນ:


1. ຍ່າງໄວ 3.5 ມາຍ/ຊົ່ວໂມງ ເຜົາຜານໄດ້ 140 ກິໂລແຄໂລລີ
2. ການແລ່ນຈ໋ອກກິ້ງ ຄວາມໄວ 5 ມາຍ/ຊົ່ວໂມງ ເຜົາຜານ 295 ກິໂລແຄໂລລີ
3. ການຂີ່ລົດຖີບ ຄວາມໄວຕໍ່າກວ່າ 10 ມາຍ/ຊົ່ວໂມງ ເຜົາຜານ 145 ກິໂລແຄໂລລີ
4. ການຂີ່ລົດຖີບ ຄວາມໄວ 10 ມາຍ/ຊົ່ວໂມງ ເຜົາຜານ 195 ກິໂລແຄໂລລີ
5. ການຍົກນໍ້າໜັກຟີຣເວດ ເຜົາຜານໄດ້ 110 ກິໂລແຄໂລລີ
6. ລອຍນໍ້າຟີຣສະໄຕ ໄວປານກາງ ເຜົາຜານ 255 ກິໂລແຄໂລລີ
7. ແອໂລບິກ ເຜົາຜານໄດ້ 240 ກິໂລແຄໂລລີ
8. ຫລີ້ນ ບາດສເກັດບອນ ເຜົາຜານ 220 ກິໂລແຄໂລລີ
9. ເຕັ້ນລໍາ ເຜົາຜານໄດ້ 165 ກິໂລແຄໂລລີ ນອກຈາກນີ້ ສຳລັບຄົນທີ່ເລີ່ມອອກກຳລັງກາຍໃໝ່ໆ ເຮົາມີຂໍ້ແນະນຳດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:


a. ສຳລັບຜູ້ສູງອາຍຸ ຫລືຜູ້ທີ່ມີໂລກປະຈຳຕົວ ຄວນປຶກສາໝໍຜູ້ຊ່ຽວຊານ ກ່ອນການອອກກຳລັງກາຍ ເພື່ອບໍ່ກະທົບຕໍ່ອາ ການ ຈົນເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຮ່າງກາຍ
b. ເລີ່ມກຳນົດ ເປົ້າໝາຍການອອກກຳລັງກາຍ ຕັ້ງແຕ່ 10 ນາທີ ແລະ ເພີ້ມຂື້ນເລື້ອຍໆ ຈົນກາຍເປັນ 30-60 ນາທີ ຫລື ແບ່ງການອອກກໍາລັງກາຍອອກເປັນຊ່ວງສັ້ນໆ ແຕ່ລວມກັນໃຫ້ໄດ້ຢ່າງໜ້ອຍມື້ລະ 30 ນາທີ ເຊັ່ນ ຕື່ນນອນຕອນເຊົ້າ ອອກກໍາລັງກາຍດ້ວຍການຍ່າງໄວ 20 ນາທີ ຫລັງເລີກວຽກໄປຍ່າງໄວອີກ 20 ນາທີ ກ່ອນນອນບໍລິຫານກ້າມເນື້ອໜ້າທ້ອງ ອີກ 10 ນາທີເປັນຕົ້ນ.
c. ອອກກຳລັງກາຍຕາມ ວີຊີດີ ຫລື ດີວີດີ ບໍລິຫານຮ່າງກາຍໄດ້ເອງຢູ່ບ້ານ ໃນຍຸກນີ້ ໃຜບໍ່ສະດວກອອກບ້ານ ກໍ່ສາມາດ ອອກກຳລັງກາຍຢູ່ບ້ານໄດ້ ແຕ່ຄວນພິຈາລະນາເຖິງ ຄຸນສົມບັດຂອງຜູ້ຝຶກສອນວ່າໜ້າເຊື່ອຖືບໍ່ ແລະ ມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບ ການອອກກຳລັງກາຍ ຫຼ້າສຸດ ດຣ. ເຊດຣິກ ໄບຣອັນ ນັກສະລີລະວິທະຍາ ທີ່ປຶກສາການອອກກໍາລັງກາຍແຫ່ງສະມາຄົມ ເພື່ອການອອກກໍາລັງກາຍແຫ່ງສະຫະລັດອາເມລິກາ ອ້າງວ່າຈາກການວິໄຈຜູ້ຍິງ ນໍ້າໜັກເກີນອາຍຸ 50-75 ປີ ທີ່ໃຫ້ອອກກຳ ລັງກາຍຕອນເຊົ້າ ໂດຍສະເລ່ຍ 4 ຊົ່ວໂມງ/ອາທິດ ພົບວ່າ ການນອນຫລັບຂອງກຸ່ມຕົວຢ່າງເປັນໄປໄດ້ດີຂື້ນ ແລະ ຈາກອອກ ກຳລັງາຍຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຕິດຕໍ່ກັນເປັນເວລາຢ່າງໜ້ອຍ 1 ປີ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຍິງກຸ່ມນີ້ ສາມາດລົດນໍ້າໜັກໄດ້ຫລາຍກວ່າ 13 ກິໂລ ກາມ ໂດຍ ດຣ. ເຊດຣິກ ໄບຣອັນ ໃຫ້ຄວາມເຫັນເຖິງ ເບື້ອງຫລັງຄວາມສຳເລັດຂອງການອອກກຳລັງກາຍຄື ຄວາມສຳພັນ ລະຫວ່າງ ເວລາ ແລະ ການອອກກຳລັງກາຍ ອັນເນື່ອງຈາກ ການອອກກຳລັງກາຍຕອນເຊົ້າເປີດໂອກາດໃຫ້ຄົນຫັນມາ ອອກກໍາລັງກາຍຈົນຕິດເປັນນິໄສ ໄດ້ຫລາຍກວ່າການເລືອກອອກກຳລັງກາຍໃນຕອນແລງ ຊຶ່ງເປັນເວລາທີ່ຄົນເມື່ອຍ ມາຕະຫລອດມື້ ເຮັດໃຫ້ມີເຫດຕ້ອງເລື່ອນການອອກກຳລັງກາຍ.

...............................................................................................................................................................