ອອກກຳລັງກາຍເພື່ອແອວງາມ ຄາຍປວດສີຂ້າງ

ອອກກຳລັງກາຍເພື່ອແອວງາມ ຄາຍປວດສີຂ້າງ

ອອກກຳລັງກາຍເພື່ອແອວສວຍງາມ ຄາຍປວດສີຂ້າງ

ມາອອກກຳລັງກາຍເພື່ອແອວສວຍງາມ ໃນໜຶ່ງມື້ເຮົາມັກມີກິດຈະກຳທີ່ຕ້ອງການໃຊ້ແຮງ ແລະ ຮ່າງກາຍຫຼາກຫຼາຍ ເຊື່ອວ່າຫຼາຍຄົນຕ້ອງເຄີຍ ຈົ່ມກັບຕົວເອງດ້ວຍປະໂຫຍກນີ້ແນ່ນອນ “ບໍ່ຮູ້ໄປເຮັດຫຍັງມາ ຢູ່ດີໆກະປວດ” ຊື່ງສ່ວນໃຫຍ່ເປັນອາການທີ່ເກີດຂຶ້ນລະຫວ່າງມື້ຈາກການເຮັດວຽກ ຫຼື ການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆ ໜຶ່ງໃນອາການປວດທີ່ພົບເຫັນໄດ້ເລື່ອຍໆຄົງຈະໜີບໍ່ພົ້ນອາການ “ເຈັບແອວ” ທີ່ມັກເປັນເພື່ອນຂ້າງກາຍໄວເຮັດວຽກຊະນິດໄລ່ກໍ່ບໍ່ໄປ ໜີກະບໍ່ພົ້ນ

ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານແຜ່ນຫຼັງ ເປີດເຜີຍເຖີງສາເຫດຂອງອາການເຈັບແບບນີ້ວ່າ

“ອາການເຈັບແອວເກືອບທັ້ງໝົດເກີດຈາກການທ່າທາງເຄື່ອນໄຫວຮ່າງກາຍ ເຊັ່ນ ການອອກກຳລັງກາຍ ການຍົກຂອງໜັກໆ ຂື້ນຈາກພື້ນ ນອກຈາກນີ້ຍັງມີກໍລະນີທີ່ເກີດອາ ການເຈັບຂະນະອຸ້ມເດັກນ້ອຍຫຼືຫຼິ້ນກັບສັດລ້ຽງ ໂດຍບໍ່ຄຳນືງເຖີງນ້ຳໜັກຂອງເດັກຫຼືສັດ ລ້ຽງຂະນະທີ່ເຮົາອຸ້ມຂຶ້ນມາ ຈື່ງເຮັດໃຫ້ເຍື່ອຫຸ້ມເຊລກ້າມເນື້ອອັັກເສບ ແລະ ເກີດອາ ການແອວເຄັດໄດ້”

ເມື່ອຮູ້ສາເຫດແລ້ວ ຄວນລະມັດລະວັງ ການອອກແຮງຫຼືເຮັດກິດຈະກຳຕ່າງໆ ໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ຫາກມີອາການເຈັບຫຼືເມື່ອຍລ້າ ເຮົາຂໍແນະນຳໃຫ້ບໍລິຫານຮ່າງກາຍດ້ວຍທ່າເຫຼົ່ານີ້ ຈະຊ່ວຍ ເພີ່ມຄວາມແຮງໃຫ້ກັບກ້າມເນື້ອສີຂ້າງຈົນບັນເທົາອາການເຈັບແອວໄດ້ຢ່າງແນ່ນອນ

Step 1

  • ນອນຫງາຍໃຫ້ລຳຕົວຕິດກັບພື້ນ ຍົກຂາທັ້ງສອງຂ້າງຂຶ້ນຫງໍເຂົ່າໜ້ອຍໜຶ່ງ ມືທັ້ງສອງຂ້າງໂອບຂາບໍລິເວນຂໍ້ພັບເຂົ່າໄວ້

  • ຄ່ອຍໆ ດືງຂາເຂົ້າຫາລຳຕົວ ຄ້າງທ່າໄວ້ 10-15 ວິນາທີໂດຍຍັງຫາຍໃຈຕາມປົກກະຕິ ຈາກນັ້ນກັບສູ່ທ່າກຽມ ເຮັດຊ້ຳ 2-3 ເທື່ອ