ຫ້າມ! ຄອບຄອງຢາສູບໄຟຟ້າ ແລະ ຊີຊ່າ ໃນສປປ ລາວ

ອີງຕາມຫນັງສືແຈ້ງການເລກທີ 1297/ຫສນຍ.ກຄສ ວ່າດ້ວຍການຫ້າມນຳເຂົ້າ, ຈຳຫນ່າຍ, ບໍລິໂພກ ຢາສູບໄຟຟ້າ ແລະ ຊີຊ່າ ໃນ ສປປ ລາວ ລົງວັນທີ 13 ສິງຫາ 2018 ຈາກການຕົກລົງຊີ້ນຳຂອງ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະ ຈາກການສະເຫນີຂອງຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ເພື່ອຄວບຄຸມຢາສູບທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດຫມາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງເຂັ້ມງວດ.