ຫ້ອງການທ່ອງທ່ຽວ ແຂວງຫລວງພະບາງ ຕັ້ງເປົ້າດຶງດູດ ນັກທ່ອງທ່ຽວ ໃຫ້ໄດ້ຈຳນວນ 5-7 ແສນຄົນ

ຫ້ອງການທ່ອງທ່ຽວ ແຂວງຫລວງພະບາງ ຕັ້ງເປົ້າດຶງດູດ ນັກທ່ອງທ່ຽວ ໃຫ້ໄດ້ຈຳນວນ 5-7 ແສນຄົນ ໃນປີ 2018-2020 ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ ປີ2014 ທີ່ມີນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດ ຈຳນວນ 370.000 ຄົນ ໂດຍຈະເນັ້ນໃສ່ ການພັດທະນາໃນ 3 ດ້ານ ຄື: ການພັດທະນາ ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ເນື່ອງຈາກ ແຂວງຫລວງພະບາງ ມີເປົ້າໝາຍ ຮອງຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ມີອັດຕາການໃຊ້ຈ່າຍສູງ, ພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ ເນັ້ນໃສ່ເຮັດໃຫ້ ແຂວງຫລວງພະບາງ ເປັນສູນກາງການທ່ອງທ່ຽວ ເພື່ອແຈກຢາຍລາຍຮັບ ໄປຫາແຂວງຕ່າງໆ ເນື່ອງຈາກມີຄວາມສະດວກໃນ ການຄົມ ມະນາຄົມໂດຍສະເພາະ ໄດ້ພັດທະນາ ແລະ ເປີດໃຊ້ສະໜາມບິນແຫ່ງໃໝ່ ລະດັບສາກົນ ແລະ ສຸດທ້າຍ ແມ່ນການຕະຫລາດ ແລະ ການສົ່ງເສີມການ ທ່ອງທ່ຽວເຊິ່ງຈະເນັ້ນໃສ່ ການໂຄສະນາ ຈາກຕົ້ນທາງ “ສປປ ລາວ” ຫລື ແຂວງຫລວງພະບາງ ໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນ.       

ຫ້ອງການທ່ອງທ່ຽວ ແຂວງຫລວງພະບາງ ລາຍງານເມື່ອບໍ່ດົນນີ້ວ່າ: ໂດຍລວມແລ້ວ ຫລວງພະບາງ ມີນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າມາ ທ່ຽວຊົມປະມານ 5 ແສນຄົນຕໍ່ປີໃນນີ້ນັກທ່ອງທ່ຽວ ຈາກປະເທດໄທ ກວມເອົາ 40 % ຈັດຢູ່ໃນອັນດັບໜຶ່ງ ຂອງຈຳນວນນັກທ່ອງທ່ຽວທັງໝົດ, ຮອງລົງມາແມ່ນ ນັກທ່ອງທ່ຽວ ຈາກປະເທດຈີນ, ປັດຈຸບັນ ຫລວງພະບາງ ມີສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ ທັງໝົດ ຈຳນວນ 228 ແຫ່ງ ເປີດໃຫ້ບໍລິການແລ້ວ ຈຳນວນ 111 ແຫ່ງ, ແບ່ງອອກເປັນ 3 ປະເພດ ຄື:ການທ່ອງທ່ຽວ ດ້ານວັດທະນະທຳ, ທຳມະຊາດ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ ດ້ານປະຫວັດສາດ ອັນສາມາດຮອງຮັບ ຈຳນວນນັກທ່ອງທ່ຽວ ໄດ້ປະມານ 6 ພັນ ຄົນຕໍ່ມື້, ໃນນີ້ ໂຮງແຮມ, ລີສອດ ມີຈຳນວນ 76 ແຫ່ງ, ເຮືອນພັກ 327 ແຫ່ງ , ຮ້ານອາຫານພື້ນເມືອງ ແລະ ສາກົນ 286 ແຫ່ງ ແລະ ບໍລິສັດນຳທ່ຽວ ມີ 75ແຫ່ງ.