ຫຼໍ່ເລີຍ..ນາດາວຢຸດເກມເພື່ອຊ່ວຍຊອກຫາເດັກນ້ອຍທີ່ບໍ່ເຫັນ

 

ຣາຟາເອວ ນາດາວ ນັກເທັນນິດເລືອດກະທິງສ້າງຄວາມປະທັບໃຈໃຫ້ຫຼາຍຄົນເມື່ອຢຸດການແຂ່ງຂັນນັດພິເສດເພື່ອຊ່ວຍຊອກຫາເດັກນ້ອຍທີ່ບໍ່ເຫັນໃນສະໜາມຮ່ວມກັບນັກເທັນນິດຄົນອື່ນໆເຊິ່ງສຸດທ້າຍກໍພົບເດັກຄົນດັ່ງກ່າວ.

 

ຣາຟາເອວ ນາດາວ ຍອດນັກເທັນນິດຊາຍຄົນສະເປນຍອມຢຸດການແຂ່ງຂັນນັດພິເສດເພື່ອຊ່ວຍຊອກຫາເດັກນ້ອຍທີ່ຫາຍໄປໃນກຸ່ມຂອງຜູ້ຊົມ.

 

ນາດາວ ລົງຫຼິ້ນປະເພດຄູ່ໂດຍທີ່ຈັບຄູ່ກັບ ໄຊມ້ອນ ໂຊນບາສ ພົບກັບຄູ່ຂອງ ກາລອສ ໂມຢ້າ ແລະ ຈອນ ແມັກເອັນໂຣ ແຕ່ໃນຊ່ວງໜ່ຶ່ງຂອງການແຂ່ງຂັນມັນເກີດຄວາມວຸ່ນວາຍໃນກຸ່ມຂອງຄົນຜູ້ຊົມ ຈົນເຂົາຂໍຢຸດການແຂ່ງຂັນເພື່ອໄປເບິ່ງວ່າມັນເກີດຫຍັງຂຶ້ນ.

 

ໃນທີ່ສຸດ ນາດາວ ກໍຮູ້ວ່າມີເດັກນ້ອຍຄົນໜຶ່ງບໍ່ເຫັນໂດຍກ້ອງທາງໂທລະພາບຈັບພາບໄດ້ວ່າແມ່ຂອງເດັກນ້ອຍຮ້ອງໄຫ້ຢ່າງໜັກທີ່ລຸກຫາຍໂຕໄປ ພ້ອມກັບຮ້ອງບອກເຈົ້າໜ້າທີ່ເຊິ່ງຢູ່ຂ້າງໆ ເຊິ່ງເຈົ້າຂອງແຊມລາຍການລະດັບ ແກນສະແລມ 14 ລາຍການ ກັບນັກເທັນນິດຄົນອື່ນໆກໍຊ່ວຍກັນຊອກຫາທົ່ວສະໜາມ ກ່ອນທີ່ພົບເດັກໃນທີ່ສຸດໂດຍທີ່ຍັງປອດໄພດີ ເຊິ່ງຫຼັງຈາກນັ້ນທັງໝົດກໍກັບມາລົງແຂ່ງກັນຕໍ່.