ຫຼຸດອາການເຈັບແຂ້ວ

ອາການປວດແຂ້ວມັກຈະມາຈາກອາການແຂ້ວຜຸ ເປັນອາການໜຶ່ງທີ່ຫຼາຍຄົນຕ້ອງພົບຜ່ານມາໃນຊ່ວງໜຶ່ງຂອງຊີວິດ ແຕ່ສ່ວນຫຼາຍເປັນຈາກໄວໝຸ່ມທີ່ປວດແຂ້ວຄຸດ ຫລື ແຂ້ວກາມຂື້ນ ສ່ວນໄວກາງຄົນມັກເກີດຈາກແຂ້ວຜຸ ແຂ້ວກາມທີ່ກໍາລັງຂື້ນນັ້ນຈະອອກມາຫຼັງສຸດ ການເກີດຂື້ນຂອງແຂ້ວກາມຫາກເກີດຂື້ນໂດຍປົກກະຕິ ບໍ່ໄໄດ້ປວດຫລາຍແຕ່ບາງທີຈະເກີດຂື້ນເຮັດໃຫ້ມີການປວດຫຼາຍເນື່ອງຈາກຊ່ວງທີ່ກໍາລັງເກີດຂື້ນຈາກເຫືອກບາງຄົນນັ້ນຈະໄປດັນເຫືອກອອກມາ ແລະ ໄປດັນແຂ້ວເຫຼັ້ມອື່ນນໍາດ້ວຍ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ມີອາການປວດທີ່ຮຸນແຮງ ແລະ ຍັງສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການຄ້ຽວອາຫານ ລົມຫາຍໃຈ ແລະ ການເວົ້າອີກດ້ວຍ ສໍາລັບການຮັກສາໂດຍທົ່ວໄປກໍ່ຕ້ອງເອົາອອກເປັນທາງອອກທີ່ດີທີ່ສຸດ ແຕ່ບາງຄົນບໍ່ຢາກເອົາອອກກໍ່ສາມາດໃຊ້ວິທີການຮັກສາໄດ້

1.ເກືອ ສໍາລັບເກືອນັ້ນເປັນພູມປັນຍາຊາວບ້ານດັ່ງເດີມ ນໍາມາຊ່ວຍອາການປວດແຂ້ວ ຫຼຸດອາການອັກເສບຂອງເກືອ ແລະ ຊ່ວຍຫຼຸດອາການຕິດເຊື້ອໄດ້

  • ປະສົມເກືອ 1ບ່ວງຊາໃນນໍ້າອຸ່ນບ້ວນ 2-3ຄັ້ງຕໍ່ມື້ຈະຫຼຸດອາການປວດໄດ້
  • ປະສົມເກືອກັບພິກໄທແລ້ວວາງເທິງແຂ້ວທີ່ມີອາການປວດ 2-3ຄັ້ງຕໍ່ມື້

2.ກະທຽມ ກະທຽມເປັນສະໝູນໄພອີກຊະນິດໜຶ່ງທີ່ໃຊມາແຕ່ບູຮານ ມີສັບພະຄຸນຊ່ວຍໃນການຫຼຸດອາການອັັກເສບ ບັນເທົາອາການປວດແຂ້ວໄດ້

  • ນໍາກະທຽມມາບົດພຽງເລັກນ້ອຍ ນໍາໄປໃສ່ແຂ້ວທີ່ປວດ
  • ຂ້ຽວກະທຽມ 2-3ກີບໂດນໃຊ້ແຂ້ວທີ່ປວດໃນການບົດຄ້ຽວ
  • ນໍາກະທຽມ 2-3ກີບ ມາປະສົມກັບເກືອເພື່ອໃຫ້ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂື້ນ ແລ້ວນໍາມາໃຊ້ກັບແຂ້ວທີ່ປວດ

3.ຫົວຫອມ ເປັນຢາຂ້າເຊື້ອໂລກແລະຕ້ານແບັກທີເຣຍຫຼຸດອາການປວດແຂ້ວໄດ້

  • ນໍາຫົວຫອມມາຄ້ຽວໃນບໍລິເວນທີ່ປວດແຂ້ວ
  • ນໍາຫົວຫອມດິບມາຫັ່ນເປັນຊິ້ນນ້ອຍໆວາງລົງບ່ອນແຂ້ວທີ່ປວດ

4.ໃບສີດາ ສາມາດລຸດອາການອັກເສບໄດ້ເປັນຢ່າງດີ

  • ໃຫ້ຂ້ຽວໃບສີດາ 1-2ໃບ ປ່ອຍນໍ້າໃຫ້ເຂົ້າໄປໃນປາກເຮັດມື້ລະ2-3ຄັ້ງ
  • ນໍ້າໃບສີດາ4-5ໃບຕົ້ມໃນນໍ້າ 1ຖ້ວຍ 5ນາທີ ຖ້າໃຫ້ນໍ້າເຢັນ ນໍາມາບ້ວນປາກ2-3ຄັ້ງຕໍ່ມື້ 

5.ການພູ ເປັນພູມປັນຍາຊາວບ້ານ ການພູເປັນອີກໜຶ່ງສະໝູນໄພທີ່ສໍ່ຄັນໃນການນໍາມາປະສົມກັບຢາສີແຂ້ວສູດສະໝູນໄພຍີ່ຫຍໍ້ຕ່າງໆ ປ້ອງກັນແບັກທີເຣຍ ປ້ອງກັນກິ່ນປາກ ສາມາດໃຊ້ໄດ້ທັງກ້ານພູຫລືຈະເປັນນໍ້າກ້ານພູມາໃຊ້ເພາະວ່າຈະມີຄວາມສະດວກ ໂດຍໃຊ້ສໍາລີຊຸບນໍ້າມັນກ້ານພູມາວາງບໍລິເວນອ້ອມເຫືອກ ເຮັດ2-3ຄັ້ງຫາກນໍ້າມັນແຮງເກີນໄປສາມາດເອົາມາໃສ່ກັບນໍ້າມັນໝາກກອກໄດ້

6.ໃບຫອມລາບ ມີຄຸນສົມບັດຕ້ານອາການປວດແຂ້ວ ກໍາຈັດແບັກທີເຣຍໃນຊ່ອງປາກ  ໂດຍການນໍາເອົາໃບຫອມລາບມາບົດໃສ່ແຂ້ວທາບໍລິເວນທີ່ປວດປະໄວ້2-3ນາທີແລ້ວບ້ວນອອກດ້ວຍນໍ້າອຸ່ນ