ຫຼຸດນໍ້າໜັກຜິດວິທີ ສ່ຽງພະຍາດມະເຮັງ ແລະອາຍຸສັ້ນ

ຫຼາຍໆຄົນຮູ້ກັນດີແລ້ວວ່າ ການຄວບຄຸມນໍ້າໜັກບໍ່ໃຫ້ຕຸ້ຍເກີນໄປນັ້ນ ຈະເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຂອງເຮົາແຂງແຮງສຸຂະພາບດີ ບໍ່ມີພະຍາດມີໃກ້, ໃຜທີ່ນໍ້າໜັກຫຼາຍເກີນໄປ ຈຶ່ງຕ້ອງຫຼຸດນໍ້າໜັກລົງໂດຍດ່ວນ, ແຕ່ຮູ້ຫຼືບໍ່ວ່າ ຫາກເຮົາຫຼຸດນໍ້າໜັກຜິດວິທີ ແທນທີ່ຈະສຸຂະພາບດີ ກັບສ່ຽງເປັນມະເຮັງເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະອາດເຮັດໃຫ້ອາຍຸຍືນໄດ້ອີກ

 1. ການຫຼຸດນໍ້າໜັກຜິດວິທີ ມີດັ່ງນີ້: 
 • ໃຊ້ຢາຫຼຸດຄວາມອ້ວນ
 • ອອກກຳລັງກາຍໜັກເກີນໄປ
 • ຫຼຸດອາຫານລົງ ກິນອາຫານບໍ່ຄົບ 3 ຄາບ
 • ເຊົາກິນອາຫານປະເພດໃດໜຶ່ງເຊັ່ນ: ແປ້ງ, ນໍ້າຕານ
 • ຫຼຸດປະລິມານໃນການກິນອາຫານລົງຢ່າງແຮງ ຈົນຈ່ອຍລົງໃນເວລາບໍ່ດົນ

ຫາກພະຍາຍາມຄວບຄຸມອາຫານ ແລະຫຼຸດນໍ້າໜັກຢ່າງເຄັ່ງຄັດຈົນເກີນໄປ ອາດສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍມີພູມຕ້ານທານໜ້ອຍລົງ, ມີຕົວຢ່າງຈາກຜູ້ເປັນພະຍາດມະເຮັງ ທີ່ພະຍາຍາມຄວບຄຸມອາຫານຫຼາຍເກີນໄປ, ສຸດທ້າຍມະເຮັງເປັນໜັກກວ່າເກົ່າ ແລະເສຍຊີວິດໄວກວ່າຜູ້ທີ່ຮັກສາປົກກະຕິ, ກິນອາຫານ ແລະອອກກຳລັງກາຍປົກກະຕິ, ນອກຈາກນີ້ ຄວາມຄຽດທີ່ສະສົມໄວ້ ຈະເຮັດໃຫ້ບໍ່ມີຄວາມສົດຊື່ນ, ຮ່າງກາຍອ່ອນເພຍ ແລະສົ່ງຜົນຮ້າຍຕໍ່ສຸຂະພາບໄດ້ເຊັ່ນກັນ ແລະມີຄວາມຈິງທີ່ໜ້າປະຫຼາດໃຈຄື ຜູ້ທີ່ມີຮູບຮ່າງໃຫຍ່ ສົມບູນ ມີອາຍຸສູງກວ່າຜູ້ທີ່ມີຮູບຮ່າງຈ່ອຍໂຊ ເພາະການທີ່ເຮົາມີເຊວຮ່າງກາຍທີ່ແຂງແຮງປົກກະຕິ ພູມຕ້ານທານກໍຈະສູງກວ່າ ແລະແຂງແຮງຂຶ້ນ ກໍຈະບໍ່ມັກເຈັບປ່ວຍ ສົ່ງຜົນໃຫ້ຮ່າງກາຍແຂງແຮງ ແລະອາຍຸຍືນ

2. ວິທີຫຼຸດນໍ້າໜັກທີ່ຖືກວິທີທີ່ສຸດ:

 • ເລືອກກິນອາຫານທີ່ມີປະໂຫຍດຕໍ່ຮ່າງກາຍ ແລະກິນໃນປະລິມານທີ່ເໝາະສົມ
 • ຫ້າມຫຼຸດນໍ້າໜັກດ້ວຍວິທີກິນຢາຫຼຸດນໍ້າໜັກເດັດຂາດ ເພາະຈະສົ່ງຜົນຂ້າງຄຽງຕໍ່ຮ່າງກາຍເຊັ່ນ: ປະສາດຫຼອນ, ໂຊມ, ຄວາມຈຳເສື່ອມ, ຮ່າງກາຍແຫ່ວແຫ້ງ
 • ອອກກຳລັງກາຍຢ່າງສຳໝໍ່າສະເໝີ, ບໍ່ອອກຫຼາຍເກີນໄປ, ເມື່ອຍກໍຄວນຢຸດເຊົາ ແລ້ວຄ່ອຍເລີ່ມຕົ້ນໃໝ່
 • ເຖິງຈະຫຼຸດນໍ້າໜັກກໍຄວນກິນອາຫານໃຫ້ຖືກເວລາ ແລະຄົບ 3 ເທື່ອ/ມື້ ເຊິ່ງຕອນແລງຄວນເລືອກກິນອາຫານທີ່ໃຫ້ພະລັງງານຕໍ່າແທນ
 • ຫຼຸດນໍ້າໜັກໃນປະລິມານທີ່ເໝາະສົມ ຄືອາທິດລະ 1 ໂລ ຫຼື 4 ໂລ/ເດືອນ
 • ດື່ມນໍ້າໃຫ້ພຽງພໍ ຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງຮ່າງກາຍ