ຫຼິ້ນໂທລະສັບຫຼາຍເກີນໄປແລ້ວ...

Apple ກຽມປ່ອຍຟີເຈີແຈ້ງເຕືອນຫຼຸດການເສບຕິດໂທລະສັບມືຖື ກົ້ມໜ້າກົ້ມຕາບໍ່ເວົ້າກັບຄົນອື່ນເລີຍ ເພາະມົວແຕ່ເຊັກໂທລະສັບມືຖື ລັກສະນະການເຂົ້າສັງຄົມ (ກົ້ມໜ້າ) ແບບນີ້ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມກັງວົນວ່າ ຄົນຍຸກໃໝ່ກໍາລັງຖືກທໍາຮ້າຍຈາກອາການເສບຕິດໂທລະສັບມືຖື Apple ບໍລິສັດໃຫຍ່ດ້ານເທັກໂນໂລຢີຈຶ່ງກຽມປ່ອຍຟີເຈີໃໝ່ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຄົນວາງໂທລະສັບລົງບາງຄັ້ງ

ຟີເຈີ Do not Disturb ເປັນທາງເລືອກໃໝ່ໃນການບໍລິຫານລະບົບແຈ້ງເຕືອນຂອງ iphone ໂດຍແທນທີ່ເຮົາຈະຕື່ນມາຕອນເຊົ້າໆເພາະໄດ້ຍິນສຽງແຈ້ງເຕືອນຈາກໂລກໂຊຊ້ຽວກໍ່ປ່ຽນເປັນໄດ້ຮັບຂໍ້ຄວາມ Good morning  ເມື່ອຕື່ນໃນຕອນເຊົ້າຊຶ່ງສະຫຼຸບເລື່ອງລາວທີ່ເກີດເມື່ອຄືນໄວ້ໃຫ້ແທນ, ນອກຈາກນີ້ຍັງມີທາງເລືອກໃນການປິດສຽງແຈ້ງເຕືອນແລະ ການແຈ້ງເຕືອນແບບກຸ່ມຫຼາຍຂື້ນ ເພື່ອຫຼຸດການສະແດງຜົນການແຈ້ງເຕືອນຕ່າງໆ.

ຟີເຈີໃໝ່ Screen Time ຈະຄອຍແຈ້ງເຕືອນວ່າເຮົາຫຼິ້ນແອັບແຕ່ລະແອັບ ເປັນເວລາດົນປານໃດ ເຮົາຈັບໄອໂຟນຂື້ນມາເບິ່ງຫຼາຍປານໃດ ແລະ ແອັບໃດສົ່ງການແຈ້ງເຕືອນໃຫ້ເຮົາຫຼາຍທີ່ສຸດ ຂະນະດຽວກັນເຮົາສາມາດກໍານົດເວລາການໃຊ້ແຕ່ລະແອັບໄດ້ເອງ ຖ້າເຖິງກໍານົດເວລາກໍ່ຈະໄດ້ຮັບການແຈ້ງເຕືອນໃຫ້ຢຸດຫລິ້ນ ແລະ ແອັບນັ້ນກໍ່ຈະປິດລົງ ໂດຍຟີເຈີຈໍາກັດເວລາໃຊ້ໄດ້ໃນເຄື່ອງມືຂອງ Apple ທຸກຢ່າງທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັນໃນ iCloud

      ນອກຈາກນີ້ຍັງໄດ້ເພີ່ມຟີເຈີທີ່ເຮັດໃຫ້ພໍ່ແມ່ສາມາດຄວບຄຸມການໃຊ້ງານຂອງລູກໆໄດ້ອີກດ້ວຍ ໂດຍພໍ່ແມ່ຈະເລືອກໄດ້ວ່າແອັບໆໃດຈະບໍ່ໃຫ້ສາມາດເຂົ້າໄດ້ ໃນເວລາໃດ ແຕ່ຟີເຈີໂທລະສັບ ແລະ ແອັບການສຶກສາຈະເຂົ້າໄດ້ຕະຫຼອດເວລາ ຊຶ່ງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ Apple ກໍ່ເກີດຂື້ນຫຼັງຈາກທີ່ບໍລິສັດອື່ນໆເລີ່ມຫັນມາໃຫ້ຄວາມສົນໃຈໃນປະເດັນນີ້ຫລາຍຂື້ນສ່ວນຈະແກ້ອາການເສບຕິດມືຖືໄດ້ຫລາຍປານໃດຕ້ອງຂື້ນກັບຝ່າຍຜູ້ໃຊ້ນໍາດ້ວຍ