ຫຼິ້ນຜົວເຂົາ(ມີຄລິບ)

ຈາກເຟສບຸກຊື່Addy Vongvilay ທີ່ໂພສລົງໃນວັນທີ9ມັງກອນທີ່ຜ່ານມາ

ເນື້ອໃນໃຈຄວາມບົ່ງບອກເຖິງສ່ຽວຮັກສ່ຽວເພງຂອງຕົນເອງລັກຫລອຍຫລິ້ນກັບຜົວ

ເຊິ່ງລັກສະນະການລະບາຍໄປທາງປ່ອຍວາງບໍ່ໂທດບໍ່ຖືຊາ

ເພາະລາວໂທດໂຕເອງແທນທີ່ໄວ້ໃຈຄິດແຕ່ວ່າເປັນກຸ່ມໝູ່ກຸ່ມສ່ຽວກັນຊື່ໆ