ຫຼາຍຄົນຄົງຜິດຫວັງກັບການລໍຄອຍ I phone 7plus ເມື່ອຮູ້ວ່າມັນເກີດເຫດແບບນີ້

ມີສະມາຊິກເວັບໄຊ reddit ຊື່ kroopthesnoop ໄດ້ໂພສຮູບູພາບໄອໂຟນ 7 ພັສ ຂອງເພື່ອນຮ່ວມງານລາວ ມີຄວາມເສຍຫາຍຈາກການລະເບີດລະຫວ່າງການຂົນສົ່ງ ໂດຍທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເປີດໃຊ້ງານ
ໃນພາບຈະເຫັນວ່າ  I phone 7plus ມີລັກສະນະຕົວເຄື່ອງເສຍຫາຍໜັກ ເປັນຮອຍຈາການໄໝ້ ໜ້າຈໍແຕກລ້າວ ແລະ ຕົວເຄື່ອງເປີດອ້າອອກ ຄາດວ່າຈະເກີດຈາກ ແຮງລະເບີດຈາກພາຍໃນເຄື່ອງ ສ່ວນໂຕກ່ອງ ແລະ ອຸປະກອນທີ່ຢູ່ພາຍໃນກໍ່ເສຍຫາຍ ມີຮອຍໄໝ້ເຊັ່ນດຽວກັນ.


ຜູ້ໂພສ ໄດ້ອອກມາອັບເດດວ່າ Apple Texas ໄດ້ຮູ້ເຖິງປັນຫານີ້ແລ້ວ ແລະ ທຳການຕິດຕໍ່ກັບມາຍັງເຈັ້າຂອງໂພສ ແລະ ບໍ່ດົນຫຼັງຈາກນັ້ນ Apple AE ໄດ້ຕິດຕໍ່ ແລະ ຊ່ວຍປະສານງານກັບ AT&T ກ່ຽວກັບການປ່ຽນເຄື່ອງໃໝ່ໃຫ້ເພື່ອນຮ່ວມງານຂອງຜູ້ໂພສ
ຈາກເຫດການນີ້ໄດ້ມີຜູ້ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ກໍ່ໄດ້ສ້າງຄວາມຕົກໃຈໃຫ້ກັບຜູ້ທີ່ສົນໃຈ ແລະ ກຳລັງໃຊ້  I phone 7plusຢູ່ ບາງທີກໍ່ວ່າຈະຊ້ຳຮອຍກັບ samsung galaxy note 7 ແຕ່ບາງຄົນກໍ່ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າການລະເບີດຄັ້ງນີ້ ເກີດຂຶ້ນຂະນະທີ່ໂຕເຄື່ອງຍັງບໍ່ໄດ້ເປີດໃຊ້ ໂດຍເກີດຂຶ້ນລະຫວ່າງການຈັດສົ່ງ ແລະ ຍັງເກີດຂຶ້ນກັບ ໄອໂຟນ 7ພັສ ເປັນກໍລະນີທຳອິດ ແລະ ຍັງບໍ່ມີຂໍ້ມູນສະແດງເຖິງສາເຫດທີ່ແທ້ຈິງຂອງການລະເບີດ.


ສຳລັບການລະເບີດຄັ້ງນີ້ເປັນກໍລະນີທຳອິດຂອງ I phone 7plus ຕ້ອງຕິດຕາມກັນຕໍ່ວ່າສາເຫດການລະເບີດຄັ້ງນີ້ເກີດຈາກຫຍັງ ຫາກເປັນປັນຫາຈາກຄວາມຜິດພາດຂອງໂຕເຄື່ອງ ຄາດວ່າ Apple ຈະຕ້ອງຮີບຫາວິທີປ້ອງກັນ ແລະ ແກ້ໄຂປັນຫານີ້ຢ່າງແນ່ນອນ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຊ້ຳຮອຍກັບກໍລະນີຂອງ Samsung galaxy Note7

=======================

ພາບແລະຂ່າວຈາກ: reddit/https://www.iphonemod.net/iphone-7-plus-exploding.html