ຫຼອດເລືອດແດງອຸດຕັນ ປ້ອງກັນໄດ້ດ້ວຍວິທີງ່າຍໆ

ການ​ປ້ອງ​ກັນ​ອາ­ການ​ຫຼອດເລືອດ​ແດງ​ອຸດ​ຕັນ​ບໍ່​ໃຫ້​ຮຸກ​ຮາມແມ່ນ​ສາ­ມາດ​ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ໄດ້​ງ່າຍໆດ້ວຍ​ການ​ກວດ​ຮ່າງ­ກາຍໂດຍ​ສະເພາະ​ຢ່າງ​ຍິ່ງ​ຫາກ​ມີ​ອາ­ການ​ທີ່ໜ້າ​ສົງ­ໄສ​ເຊັ່ນ:ເຈັບ​ຂາ ຫຼື ປວດສົ້ນ​ນ່ອງ​ຈາກ​ການ​ຍ່າງ​ຫຼາຍໆ ຫຼື ມີ​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ຈາກ​ອາ­ການ​ທີ່​ໄດ້ກ່າວ​ມາ​ນັ້ນ​ກໍ່​ຄວນ​ເຂົ້າ​ຮັບ​ການກວດ​ ດ້ວຍ​ເຄື່ອງ­ມື​ວັດ​ຄວາມແຂງ​ຕົວ​ຂອງ​ຫຼອດ​ເລືອດ​ແດງ​ທີ່ເອີ້ນ​ວ່າ: ABI.

ການ​ກວດ​ພົບ​ແຕ່​ເບື້ອງ​ຕົ້ນຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ທ່ານ​ສາ­ມາດ​ເບິ່ງ­ແຍງຕົນ​ເອງ​ຢ່າງ​ຖືກ­ຕ້ອງເພື່ອ​ປ້ອງກັນ​ບໍ່​ໃຫ້​ເປັນ​ໜັກ​ຂຶ້ນຊຶ່ງ​ໂດຍ​ທົ່ວໄປ​ແລ້ວ​ການ​ເບິ່ງ­ແຍງ​ຕົນ​ເອງ​ບໍ່ໄດ້​ຫຍຸ້ງ­ຍາກ​ຫຍັງ​ຫຼາຍ​ເບື້ອງ​ຕົ້ນກໍ່​ຄື​ການ​ອອກ­ກຳ­ລັງ​ກາຍ​ກ້າມຊີ້ນ​ຂາ​ເປັນ​ປະ­ຈຳ​ເຊັ່ນ: ຍ່າງ​ຊ້າໆ ຫຼື ແລ່ນ​ຫຼາຍໆ​ຢ່າງ​ໜ້ອຍ​ອາ­ທິດລະ 3 ມື້ ມື້​ລະ 30 ນາ­ທີ ສ່ວນ​ຜູ້​ມີນ້ຳ­ໜັກ​ເກີນ​ກໍ່​ຄວນ​ຫຼຸດ​ນ້ຳ­ໜັກຄວບ​ຄຸມ​ອາ­ຫານລວມ​ທັງ​ເບິ່ງແຍງ​ໂລກ​ປະ­ຈຳ​ຕົວ​ເຊັ່ນ: ເບົາຫວານ, ຄວາມ­ດັນ ຫຼື ໄຂ­ມັນ​ສູງຄວບ​ຄູ່​ກັນ​ໄປ​ດ້ວຍ.