ຫົວໜ້າ​ທີ່​ບໍ່ດີ​ລ້ວນ

”ໃນຊີວິດການເຮັດວຽກຂອງພະນັກງານ​ຫ້ອງການທຸກ​ຄົນຕ້ອງມີຈັກ​ເທື່ອທີ່ທ່ານຕ້ອງເຮັດວຽກກັບເຈົ້ານາຍທີ່​ມັກ​ປັ່ນ​ປ່ວນ​ເຊິ່ງສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ທ່ານທັງຄວາມຮູ້ສຶກຕໍ່ອົງກອນ ບັນຫາສຸຂະພາບ ແລະ ສະຖານະທາງການເງິນຂອງທ່ານ ບໍ່ທາງກົງກໍທາງອ້ອມ ທາງເພຈ ຄິດ​ອອກ ຈຶ່ງໄດ້ຮວບຮວມ 6 ພຶດຕິກໍາຂອງຫົວໜ້າເພື່ອເຕືອນໄພລູກນ້ອງ”

1.ຫົວໜ້າລັກເຄດິດ

ຜົນງານທີ່ອອກມາຄືຄວາມຮ່ວມມືຂອງຄົນໃນທີມ ດັ່ງນັ້ນຫົວໜ້າ​ທີ່ດີຕ້ອງຍົກເຄດິດໃຫ້ທີມຫຼາຍກວ່າຮັບຄໍາຊົມ​ເຊີຍໄວ້ພຽງຄົນດຽວກ່າວຍົກຍ້ອງລູກນ້ອງອອກໄປສະຫຼອງຄວາມສໍາເລັດນຳກັນແລະ ຈົດຈໍາຄວາມດີເຫຼົ່ານີ້ໄວ້ເພື່ອຄຳຊົມເຊີຍຕໍ່ລູກຄ້າ ຫຼື ທີມອື່ນໆ.

2.ຫົວໜ້າຫຼົງ​ໂຕເອງ

ຫົວໜ້າທີ່ບໍ່​ເປັນຕາເຮັດວຽກນຳອີກປະເພດໜຶ່ງຄື ຄົນທີ່ຫຼົງ ຫຼື ບູຊາແຕ່ຕົນເອງສາມາດເຮັດໃຫ້ຄົນອື່ນຮູ້ສຶກຕໍ່າຕ້ອຍກວ່າເພື່ອໃຫ້ຕົນເອງຢູ່ໃນຕໍາ​ແໜ່ງຜູ້ຊະນະ ແລະ ທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດຄືຄົນປະເພດນີ້ສາມາດເຮັດໃຫ້ທ່ານຕັ້ງຄໍາຖາມກັບຕົວເອງວ່າເປັນຫຍັງຄືດ້ອຍຄ່າ​ແບບນີ້.

3.ຫົວໜ້າຢາກເດັ່ນ

ລືມເປົ້າໝາຍຂອງທີມ ຫຼື ອົງກອນໄປໄດ້ເລີຍ ເພາະຫົວໜ້າປະເພດນີ້ຈະຄິດເຖິງແຕ່ຕົນເອງວ່າຄົນອື່ນຈະເບິ່ງເຂົາ​ແນວ​ໃດ ວ່າຕົວເອງຈະໄດ້ໂບນັດຫຼາຍປານໃດ ຫຼາຍກວ່າຈະພາທີມເຕີບໂຕ ແລະ ກ້າວໜ້າໄປນຳກັນ.

4.ຫົວໜ້າຄວບຄຸມທີມບໍ່ໄດ້

ຖືວ່າມີຫຼາຍອົງກອນທີ່ມີພະນັກງານແບ່ງຝ່າຍ ແລ້ວຈັບກຸ່ມ​ນິນທາ​ກັນ ສ້າງບັນຍາກາດທີ່ເສື່ອມໂຊມ ແລະ ເຮັດໃຫ້ທີມກາຍເປັນເລກຕິດລົບເຊິ່ງຫົວໜ້າທີ່ດີຕ້ອງເປັນຕົວກາງເຊື່ອມຄວາມສໍາພັນຂອງລູກນ້ອງທັງໝົດເປັນຄົນທີ່ລູກນ້ອງໄວ້ໃຈຈົນສາມາດຢ່າງເຂົ້າມາເລົ່າບັນຫາຂອງຕົນເອງ ແລະ ຕ້ອງມີຄໍາແນະນໍາທີ່ສ້າງບັນຍາກາດການເຮັດວຽກທີ່ດີຂຶ້ນກວ່າ​ເກົ່າ.

5.ຫົວໜ້າສື່ສານບໍ່​ດີ

ເຄີຍເຈີຫົວໜ້າທີ່ສັ່ງວຽກຢ່າງໜຶ່ງແຕ່ຢາກໄດ້ຜົນລັບອີກຢ່າງໜຶ່ງ ຫຼື ບໍ່ ນີ້ຄືຫົວໜ້າປະເພດທີ່ມີທັກສະການສື່ສານລົ້ມເຫຼວ​ເຊິ່ງອາດເປັນເພາະຫົວໜ້າສາມາດສື່ສານໃຫ້ລູກນ້ອງເຂົ້າໃຈຢ່າງຊັດເຈນໄດ້ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ສິ່ງທີ່ຕ້ອງການຜິດ​ໄປ ແລະ ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສະພາວະຈິດໃຈຂອງຄົນເຮັດວຽກ.

6.ຫົວໜ້າບໍ່ເປີດຫູ ເປີດຕາ ແລະ ເປີດໃຈ.

ການຮັບຟັງຄວາມຈິງເປັນເລື່ອງສໍາຄັນຂອງການເຮັດວຽກເປັນທີມໂດຍສະ​ເພາະກັບຫົວໜ້າທີ່ມັກມີຊ່ອງຫວ່າງກັບພະນັກງານຈົນເຮັດໃຫ້ລູກນ້ອງບໍ່ກ້າເວົ້າຕາມຄວາມ​ຈິງ ຈົນເຖິງຂັ້ນຕວັະເພື່ອຕັດບັນຫາໄດ້​ເຊິ່ງຄວາມຫຼອກລວງ ແລະ ບໍ່ຈິງໃຈລະຫວ່າງເຈົ້ານາຍກັບລູກນ້ອງນີ້ ນັບມື້ກໍຈະຍິ່ງເຮັດໃຫ້ຄວາມສໍາພັນ​ເສື່ອມລົງເລື້ອຍໆ ດັ່ງນັ້ນຄົນເປັນເຈົ້ານາຍຕ້ອງສະແດງເຈດຕະນາຮັບຟັງເພື່ອເປີດປະຕູແຫ່ງຄວາມຈິງ ແລະ ຄວາມຈິງໃຈ.