ຫົວໃຈຮ້ອງໄຫ້ກ່ອມນ້ຳຕາ - ດາວດິນ ຖິ່ນຈຳພອນ

===================

Cr: DD-MEDIA Official