ຫົວເຫວີຍຟ້ອງ ຊຳຊຸງ ເລື່ອງລະເມີດສິດທິບັດ ໃນໂທລະສັບມືຖື ແລະ ເທັກໂນໂລຢີການສື່ສານເຄື່ອນທີ່.

ຫົວເຫວີຍ ກຸ່ມທຸລະກິດເທັກໂນໂລຢີຍັກໃຫຍ່ຂອງຈີນ ຈະຟ້ອງ ບໍລິສັດ ຊຳຊຸງ ຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ ທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າ ລະເມີດສິດທິບັດ ໃນໂທລະສັບມືຖື.​ ຄະດີນີ້ ໄດ້ມີການຍືນຄຳຟ້ອງ ໃນປະເທດອາເມລິກາ ແລະ ປະເທດຈີນ, ເພື່ອຈະຮຽກຮ້ອງຄ່າລະເມີດຊັບສິນທາງປັນຍາ, ລວມເຖິງສິດທິບັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເທັກໂນໂລຢີການສື່ສານເທີງໂທລະສັບມືຖື ແລະ ຊອບແວທີ່ໃຊ້ໃນຢູ່ໂທລະສັບມືຖື ຊຳຊຸງ.

ໃນຖານະທີ່ເປັນຜູ້ຖືກຳມະສິດລາຍໃຫຍ່ຂອງສິດທິບັດ ກ່ຽວກັບເຄືອຂ່າຍສັນຍານໂທລະສັບມືຖື, ຫົວເຫວີຍແມ່ນຈະອອກໃບອະນຸຍາດການນຳໃຊ້ນີ້ຢ່າງເປັນທຳ, ສົມເຫດສົມຜົນ ແລະ ບໍ່ເລືອກປະຕິບັດຕໍ່ບໍລິສັດທີ່ນຳໃຊ້ເທັກໂນໂລຢີນີ້. ທ່ານ ດິງ ຈຽນ ຊິງ ປະທານພະແນກ ຊັບສິນທາງປັນຍາ ຂອງຫົວເຫວີຍ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນສິດທິບັດຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍໄດ້ມີການຮ່ວມຂໍ້ຕົກລົງໃນການນຳໃຊ້ຢ່າງຖືກກົດໝາຍເພື່ອຈະເອົາມາພັດທະນາໃນອຸດສະຫາກຳສະມາດໂຟນ. ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຫົວເຫວີຍ, ພວກເຮົາກໍ່ໄດ້ເຈລະນາເພື່ອແລກປ່ຽນສິດທິບັດການນຳໃຊ້ກັບບໍລິສັດເຊັ່ນ: ອີລິກຊັນ, ຄໍຄອມ ໂນເກັຍ, ອາຄາເທວ ລູແຄນ, ແລະ ອີກຫຼາຍໆບໍລິສັດທີ່ຜະລິດອຸປະກອນເທັກໂນໂລຢີນີ້, ຕະຫຼອດມາຫຼາຍປີແລ້ວ ແລະ ເຮົາເອງກໍ່ຍັງໄດ້ມີການລົງນາມຂໍ້ຕົກລົງ ກັບຄູ່ແຂ່ງທາງທຸລະກິດເຊັ່ນກັນ. ສ່ວນໃນກໍລະນີນີ້ເຮົາກໍ່ຫວັງວ່າ ຊຳຊູງເອງຄວນຈະຢຸດລະເມີດການນຳໃຊ້ສິດທິບັດທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ຂໍໃບອະນຸຍາດທີ່ຈຳເປັນຈາກຫົວເຫວີຍ ຫຼື ຈະຮ່ວມມືກັນພັດທະນາ ແລະ ຜັກດັນອຸດສະຫາກຳໄປຂ້າງໜ້າພ້ອມກັນ.  

ຫົວເຫວ່ີຍເປັນບໍລິສັດຢູ່ແຖວໜ້າທາງດ້ານ ໄອຊີທີ, ຜູ້ຜະລິດສະມາດໂຟນ ແລະ ເຈົ້າຂອງສິດທິບັດຕ່າງໆ. ຫົວເຫວີຍໄດ້ລົງທືນຢ່າງມະຫາສານໃນການຄົ້ນຄວ້າແລະພັດທະນາ ເທັກໂນໂລຢີ ແລະນະວັດຕະກຳໃໝ່ໆ, ເຊີ່ງພຽງແຕ່ປີ 2015 ປີດຽວ ຫົວເຫວີຍໄດ້ລົງທືນສູງເຖີງ 9 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ ເປັນຈຳນວນ 15 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງກຳໄລສຸດທິ ເພື່ອຈະພັດທະນາ ເທັກໂນໂລຢີໃໝ່, ຜະລິດຕະພັນໃໝ່ ແລະ ມາດຕະຖານຂອງການສື່ສານແບບໄຮ້ສາຍ. ໃນທ້າຍປີ 2015, ຫົວເຫວີຍໄດ້ ຮັບການຈົດທະບຽນອະນຸມັດ ເຖີງ 50,377 ສິດທິບັດໃນທົ່ວໂລກ. ເຊີ່ງໄດ້ລວມເຖີງ LTE, ລະບົບປະຕິບັດການ, ໜ້າຈໍຂອງຜູ້ໃຊ້ ເຊີ່ງມີມູນຄ່າສູງຫຼາຍໃນສະມາດໂຟນ.