ຫົວອົກຂອງພໍ່ແມ່ແຫລກສະຫລາຍ ເມື່ອລູກຊາຍຫລ້າຂ້າຕົວຕາຍຍ້ອນເຫດຜົນນີ້!

ເມື່ອວັນທີ27ທີ່ຜ່ານມາຫລາຍຄົນຄົງຮູ້ສຶກຫົດຫູ່ໃຈກັບຂ່າວການ ຂ້າຕົວຕາຍເຖິງ4ສົບ ຫນຶ່ງໃນນັ້ນກໍແມ່ນພີ່ນ້ອງຫ່າງໆຂອງຜູ້ຂຽນເອງ .ແຕ່ພໍມາເຖິງວັນທີ 28ມິຖຸນາ ປະມານ 6 ໂມງແລງກໍໄດ້ມີຊາຍຫນຸ່ມຜູ້ຫນຶ່ງຕັດສິນໃຈປິດຊີວິດຕົນເອງລົງດ້ວຍການແຂວນຄໍຕາຍ ທີ່ຫ້ອງນອນຕົນເອງ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ເປັນພໍ່ແມ່ຫົວໃຈແທບແຫລກສະຫລາຍ ເມື່ອເຂົ້າໄປພົບຮ່າງອັນໄຮ້ວິນຍານຂອງລູກຊາຍຫລ້າໃນສະພາບດັ່ງກ່າວ. ອີງຕາມການສັນນິຖານຄາດວ່າ ເຫດການຄັ້ງນີ້ເກີດຂຶ້ນຍ້ອນຜິດຫວັງກັບຄວາມຮັກເພາະສັງເກດເບິ່ງການໂພສໃນເຟຊບຸກຂອງຜູ້ກ່ຽວໃນໄລຍະຫລາຍວັນທີ່ຜ່ານມາ ກໍມີຂໍ້ຄວາມທີ່ສະແດງເຖິງຄວາມເສຍໃຈຕໍ່ແຟນສາວ. ເຫດການດັ່ງກ່າວນີ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ວ່າການຂ້າຕົວຕາຍເປັນໄພງຽບທີ່ຢູ່ບໍ່ໄກຈາກສັງຄົມລາວພວກເຮົາເລີຍ. ຢາກໃຫ້ທຸກຄົນຄິດໃຫ້ດີໆ ທຸກຄັ້ງທີ່ມີບັນຫາຍ່ອມມີທາງອອກສະເຫມີ ຫາກທ່ານຢູ່ໃນຊ່ວງເວລາທີ່ຕົກຕ່ຳທີ່ສຸດແລະບໍ່ຢາກມີຊີວິດຢູ່ໃຫ້ລອງຄິດເຫັນຫນ້າພໍ່ແມ່ .....ແມ່ຜູ້ທີ່ເບັ່ງເຮົາອອກມາຈົນເກືອບເອົາຊີວິດບໍ່ລອດ...ພໍ່ຜູ້ທີ່ຮັກເຮົາປານແກ້ວຕາດວງໃຈ ຍອມລຳບາກລ້ຽງດູເຮົາມາຈົນໃຫຍ່ ແລະວິນາທີທີ່ທ່ານຈົບຊີວິດລົງໄປຜູ້ທີ່ເສຍໃຈທີ່ສຸດກໍຄືພວກເພິ່ນທັງສອງ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕ້ອງສະແດງຄວາມເສຍໃຈຕໍ່ຄອບຄົວຜູ້ເສຍຊີວິດດ້ວຍ!