ຫົວຂ່າ​ສະໝຸ​ນ​ໄພ​ຊັ້ນ​ດີ

 

ເປັນເຄື່ອງປຸງຊະນິດໜຶ່ງ ທີ່ເປັນສ່ວນປະສົມຫຼັກຂອງອາຫານລາວອີກຫຼາກຫຼາຍຊະນິດ ໜ້ອຍຄົນຈະຮູ້ວ່າຂ່າເປັນສະໝຸນໄພທີ່ມີຄຸນປະ ໂຫຍດ ບໍ່ຕ່າງຈາກຂີງ ຫລື ຂີ້ໝິ້ນຫຼາຍປານໃດ. ໃນການແພດຕ່າງປະເທດໃຊ້ຂ່າປິ່ນປົວອາການແໜ້ນທ້ອງ ໂດຍໃຊ້ຫົວຂ່າສົດໆ 5 ກຼາມ ຫລື ຂ່າແຫ້ງ 2 ກຼາມຕົ້ມກັບນ້ຳຈົນຝົດ ຫລື ບົດຫົວຂ່າແກ່ ຕຳລະອຽດກັບນ້ຳປູນໃສ 2 ຈອກ ແລ້ວນຳມາດື່ມ, ໃຊ້ຂ່າປິ່ນປົວຂີ້ກາກ, ຂີ້ກ້ຽນ ໃຊ້ຫົວຂ່າສົດກັບນ້ຳສົ້ມສາຍຊູ ຫລື ຫົວຂ່າສົດຕຳແຊ່ກັບນ້ຳເຫຼົ້າແລ້ວທາ, ເອົາຂ່າປອກເປືອກໜ້ອຍໜຶ່ງຈຸ່ມນ້ຳເຫລົ້າແລ້ວທາບໍລິເວນ ທີ່ເປັນກ້ຽນ ທາແຮງໆປະມານ 4-5 ມື້ກໍຈະຫາຍດີ ຫລື ເອົາຂ່າແກ່ໆ ລ້າງໃຫ້ສະອາດປາດເປັນແຜ່ນບາງໆ ຫລື ທຸບພໍແຕກ ນຳໄປແຊ່ເຫລົ້າຂາວປະໄວ້ 1 ຄືນນຳມາຂັດຖູບໍລິເວນທີ່ເປັນກ້ຽນ ທາຕອນເຊົ້າ ແລະ ຫລັງອາບນ້ຳທຸກມື້ປະມານ 2 ທິດ ກ້ຽນຈະຈາງລົງ ແລະ ເຊົາໃນທີ່ສຸດ.

ປິ່ນປົວອາການທ້ອງອືດ, ທ້ອງເຟີ້, ຂັບລົມ, ແກ້ຖອກທ້ອງ, ທ້ອງບິດ, ທ້ອງຂີ້ຮາກ, ປວດທ້ອງ ໂດຍໃຊ້ຫົວຂ່າແກ່ສົດໆ ປະມານ 2 ຂີດ ຕຳໃຫ້ລະອຽດ ຕື່ມນ້ຳປູນໃສແລ້ວດື່ມເທື່ອລະເຄິ່ງຈອກ ມື້ລະ 3 ເທື່ອຫລັງອາຫານ, ປິ່ນປົວລົມພິດ ໃຊ້ຫົວຂ່າສົດ 1 ຂີດ ຕຳລະອຽດ ແລ້ວຕື່ມນ້ຳເຫລົ້າພໍແຊະໆ ໃຊ້ທັງຕ່ອນ ແລະ ນ້ຳທາບໍລິເວນທີ່ເປັນລົມພິດເລື້ອຍໆ ຈົນກວ່າຈະດີຂຶ້ນ, ຫຼຸດການປັ້ນຂອງລຳໄສ້ມີລິດໄລ່ນ້ຳບີ, ໄລ່ລົມ, ຫຼຸດການອັກເສບ ຢຸດຢັ້ງການເກີດບາດແຜໃນກະເພາະອາຫານ ຂ້າເຊື້ອແບກທີເຣຍ.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------