ຫົວຂີ້ແຕກຂີ້ແຕນ ຈາກຄວາມຜິດພາບໃນຊີວິດຈິງ ເຫັນແລ້ວຕາອີ່ຕົນ 555

============================

Cr: ยิ้มแย้ม Yim Yaem