ຫົງນຳ້ຕາຕົກ!!ຄູຕີ້ເຈັບນັ່ງຍາວຮອດປີໃໝ່

 

ລີເວີພູ ເອັກໂຄ ສື່ຂອງເກາະອັງກິດລະບຸ ເຟລິບເປ ຄູຕິນໂຢ ກອງກາງຄົນສຳຄັນຈະບໍ່ໄດ້ລົງຫຼິ້ນຈົນກວ່າໝົດປີ 2016 ໂດຍເຖິງວ່າຂໍ່ຂາຂອງເຂົາຈະບໍ່ໄດ້ຫັກແຕ່ເອັນກໍເກີດການຈີກຂາດຈົນເຮັດໃຫ້ຕ້ອງໃຊ້ເວລາຮັກສາໂຕໄລຍະໜຶ່ງ.

 

ເຟລິບເປ ຄູນຕິນໂຢ ມິດຟິວຄົນເກັ່ງຂອງ ລີເວີພູ ສະໂມສອນດັງຂອງ ພຣີເມຍລີກ ອັງກິດອາດຈະໝົດສິດລົງຊ່ວຍຕົ້ນສັງກັດຈົນໝົດປີ 2016 ຕາມການລາຍງານຂອງ ລີເວີພູ ເອັກໂຄ ສື່ທ້ອງຖິ່ນຂອງເມືອງຜູ້ດີ.

 

ຄູຕິນໂຢ ໄດ້ຮັບບາດເຈັບຢ່າງໜັກໃນເກມທີ່ຕົ້ນສັງກັດເປີດຮັງ ແອນຟິວ ເອົາຊະນະ ຊັນເດີແລນ 2-0 ເມື່ອວັນເສົາທີ່ຜ່ານມາຈົນຖືກຫາມອອກຈາກສະໜາມ ໂດຍທີ່ຕອນທຳອິດຢ້ານກັນວ່າເຂົາມີອາການຂໍ່ຂາຫັກ.

 

ຈົນຫຼ້າສຸດ ລີເວີພູ ເອັກໂຄ ກໍລະບຸວ່າຂໍ່ຂາຂອງດາວເຕະເລືອດແຊມບາບໍ່ເຖິງຂັ້ນຫັກແຕ່ວ່າເອັນກໍເກີດການຈີກຂາດເຊິ່ງມັນຈະເຮັດໃຫ້ເຂົາຕ້ອງພັກຈົນຮອດຊ່ວງປີໃໝ່ ໂດຍທີ່ ຄູຕິນໂຢ ຈະເຂົ້າຮັບການສະແກນໃນວັນຈັນນີ້ເພື່ອຫາຂອບເຂດຂອງອາການໃຫ້ຊັດເຈັນຕໍ່ໄປ.