ຫາກຢາກພາທຸລະກິດລອດພົ້ນວິກິດ

13ຂໍ້ ທີ່ບໍ່ຄວນ ຄິດ ແລະ ກະທຳ ຫາກຢາກພາທຸລະກິດລອດພົ້ນວິກິດ

1 ເຮັດແທ້ເຮັດວ່າບໍ່ມືນຫູມືນຕາ : ການລົງມືທຳເປັນສິ່ງທີ່ດີ ແຕ່ໃຫ້ຢູ່ໃນຄວາມເໝາະສົມແລະມີຈັງຫວະ

2 ຄຸນສົມບັດບໍ່ພຽງພໍ : ຖ້າເຮັດບໍ່ເປັນບໍ່ມີຄວາມຮູ້ ໃຫ້ຊອກຄົນທີ່ຮູ້ທີ່ເປັນມາເຮັດ

3 ເວົ້າຫລາຍ ເຮັດໜ້ອຍ  : ທຸກຢ່າງຈະຕ້ອງກະທຳຈຶ່ງຈະເກີດຜົນ

4 ຂີ້ໂມ້ ອວດສະຫລາດ : ສຳຫລວດຕົນເອງວ່າຮູ້ແທ້ຮູ້ຈິງບໍ່ ຢ່າຕວະໂຕເອງ

5 ໃຊ້ເວລາຄິດແຕ່ວ່າໄດ້ເງິນມາແລ້ວຊື້ເຄື່ອງທີ່ຢາກໄດ້  : ຢ່າລືມວ່າຄວາມຢາກບໍ່ມີມື້ຫມົດ ເງິນໃນຖົງມີຫມົດ ຫາກບໍ່ຫາມາເພີ່ມ

6  ຄິດວ່າຄວາມສຳເລັດຄົນອື່ນເປັນຂອງໂຕເອງ  : ເຫັນຫມູ່ເຮັດໄດ້ ບໍ່ແມ່ນເຮົາຈະໄດ້ຄືກັນ ເຮັດຄືເພິ່ນ ຜົນອາດບໍ່ຄື ກໍເຫັນຫລາຍ

7  ບໍ່ຮັບຟັງຄວາມຄິດຄົນອື່ນ  : ພິສູດຄວາມຄິດຕົນເອງແນ່ ຢ່າລືມວ່າຕົນເປັນທີ່ເພິ່ງຂອງຕົນ

8 ຍຶດຕິດແຕ່ກັບຄວາມສຳເລັດໃນອາດີດ  : ເປັນການປິດກັ້ນຕົນເອງ ແລະ ບັນທອນຈິດໃຈໄປພ້ອມໆກັນ

9 ຂາດຄວາມໝັ້ນໃຈ  : ຄວາມໝັ້ນໃຈຊະນະທຸກສິ່ງ ຄົນທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດອ້ອມຂ້າງເຈົ້າບອກໄດ້ດີທີ່ສຸດ

10 ວິເຄາະຄູ່ແຂ່ງຫລາຍໂພດ  : ລະວັງໄພ ແຕ່ບໍ່ໃຫ້ຫວາດລະແວງ ເພາະຈະບໍ່ໄດ້ພັດທະນາຕົນເອງ 

11 ຢ້ານແຕ່ຄົນອື່ນຈະລັກໄອເດຍໂຕເອງ  : ບໍ່ບອກໃຜເປັນສິ່ງດີ ແຕ່ມັນກໍ່ເຮັດໃຫ້ປິດກັ້ນໂອກາດຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດນຳເດີ້

12 ເວົ້າແຕ່ຄຳເກົ່າວ່າ ຖ້າມີໂອກາດ  : ບໍ່ມີໃຜຮູ້ດອກວ່າໂອກາດມັນຈະມາ ສະນັ້ນບໍ່ຕ້ອງຖ້າ ຄິດໃຫ້ດີແລ້ວເຮັດເລີຍ

13  ເຮັດແລ້ວຢາກເຫັນຜົນທັນຕາ : ຮູ້ຈັກຄຳວ່າລໍຖ້າ ສັງເກດ ແລະ ອົດທົນ ຈະເປັນຜົນຂອງຄວາມສຳເລັດ