ຫາກບໍ່ຢາກຟອກໝາກໄຂ່ຫຼັງຕອນເຖົ້າ

ຫາກຜູ້ປ່ວຍໂຣກໝາກໄຂ່ຫຼັງຮູ້ຈັກຖະໜອມໝາກໄຂ່ຫຼັງຢ່າງຖືກວິທີ ຈະເຮັດໃຫ້ມີຊີວິດທີ່ຍືນຍາວ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເຂົ້າສູ່ຂະບວນການລ້າງໝາກໄຂ່ຫຼັງ ຟອກເລືອດ ແລະ ການປູກຖ່າຍໝາກໄຂ່ຫຼັງ ເຊິ່ງວິທີການຖະໜອມຫມາກໄຂ່ຫຼັງມີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

– ຄວບຄຸມຄວາມດັນເລືອດໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບປົກກະຕິ ຄືລະດັບຕ່ຳກວ່າ 130/80

– ຄວບຄຸມລະດັບນ້ຳຕານໃນເລືອດ ໂດຍສະເພາະຜູ້ປ່ວຍໂຣກເບົາຫວານ

– ຄວບຄຸມ ຫຼື ຫຼີກລ່ຽງອາຫານປະເພດໂປຣຕິນຈາກຊີ້ນສັດ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ລະດັບຂອງເສຍໃນຮ່າງກາຍເພີ່ມຂຶ້ນ ເນັ້ນການກິນໂປຣຕິນຈາກຊີ້ນປາ ແລະ ໄຂ່ຂາວ ເນື່ອງຈາກຍ່ອຍງ່າຍ ແລະ ມີຄຸນຄ່າທາງອາຫານສູງ

– ງົດການສູບຢາ

– ໝັ້ນອອກກຳລັງກາຍເບົາໆເປັນປະຈຳ

– ດື່ມນ້ຳສະອາດໃຫ້ໄດ້ມື້ລະ 6-8 ຈອກ

ການປັບປ່ຽນພຶດຕິກຳການບໍລິໂພກອາຫານ ເລືອກກິນອາຫານທີ່ມີປະໂຫຍດ ງົດອາຫານຫວານ ມັນ ເຄັມ ດື່ມນ້ຳສະອາດ ອອກກຳລັງກາຍສະໝ່ຳສະເໝີ ບໍ່ຊື້ຢາກິນເອງ ຫຼີກລ່ຽງປັດໃຈສ່ຽງທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດໂຣກເບົາຫວານ ແລະ ຄວາມດັນເລືອດສູງ ຈະເປັນການປ້ອງກັນທີ່ດີທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຮ່າງກາຍແຂງແຮງ ໝາກໄຂ່ຫຼັງແຂງແຮງຕະຫຼອດໄປໄດ້

– ຫຼີກລ່ຽງອາຫານເຄັມ ຂອງໝັກດອງ ຂະໜົມຕ່າງໆ ແລະ ອາຫານສຳເລັດຮູບ ໂດຍສະເພາະຜູ່ທີ່ມີຄວາມດັນເລືອດສູງ ແລະ ອາການບວມ

– ຫຼີກລ່ຽງອາຫານປະເພດຫວານ, ມັນ ເຊັ່ນ: ກະທິ, ຊີ້ນຕິດມັນ ອາຫານປະເພດຈືນ ໄຂ່ແດງ ອາຫານທະເລ ເປັນຕົ້ນ ເພາະຖ້າຫາກມີໄຂມັນໃນເລືອດສູງຈະເຮັດໃຫ້ຫຼອດເລືອດແດງແຂງຕົວ ແລະ ເປັນຜົນເສຍຕໍ່ໝາກໄຂ່ຫຼັງ