ຫອມບົ່ວໃຫຍ່ ແກ້ຫວັດ ຫຼຸດຄໍເລັດເຕີລອນ

 

ຫອມບົ່ວໃຫຍ່ ເປັນພືດໃນຕະກູນດຽວກັບກະທຽມ ອຸດົມໄປດ້ວຍທາດແຄວຊ້ຽມ ແມັກນິຊ້ຽມ ຟອສຟໍລັດ ໂພເທສຊຽມ ກຳມະຖັນ ຊີລິນຽມ ບີຕາແຄໂລທີນ ກົເໂຟລິກ ແລະ ຟລາໂວນອຍເຄວໍເຊທີນ

ຫອມບົ່ວໃຫຍ່ມັກຖືກນຳໄປປະກອບອາຫານເພື່ອຊ່ວຍດັບກິ່ນຄາວ ແຕ່ປະໂຫຍດມັນມີຫຼາຍກວ່ານັ້ນກັບສຸຂະພາບ

  • ໃຊ້ແກ້ຫວັດ ຕັນດັງ ແກ້ທ້ອງອືດ
  • ມີລິດຂ້າເຊື້ອ ຫຼຸດອາການກະຕຸກຂອງກ້າມເນື້ອ
  • ຂັບສານພິດທີ່ເປັນໂລຫະໜັກ ແລະ ພະຍາດ
  • ຊ່ວຍຫຼຸດຄໍດເລດເຕີລອນ ແລະ ຄວາມດັນເລືອດ
  • ສານໄຊໂຄລອັນລິອິນ ທີ່ສາມາດລະລາຍລີ່ມເລືອດໄດ້
  • ເຄວໍເຊທີນ ຍັບຍັ້ງການສ້າງສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບພູມແພ້
  • ມີຜົນຫຼຸດປະລິມານນ້ຳຕານໃນເລືອດ
  • ທາດຊິລີນ້ຽມ ມີສ່ວນສຳຄັນໃນການສ້າງຄອມພລີເມັນ ຊຶ່ງມີຄວາມສຳຄັນໃນການທຳລາຍເຊວມະເຮັງ ແລະ ກຳຈັດໄວຮັສ
  • ທາດກຳມະຖັນ ຊ່ວຍໃຫ້ເອນໄຊມຕັບທຳງານຂັບສານພິດໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ຫຼຸດຄວາມສ່ຽງຂອງການເກີດໂລກມະເຮັງ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------