ຫວຽດນາມເຈດແອປະກາດບິນເຂົ້າເມືອງມໍລະດົກໂລກຕົ້ນປີ 2018

ສາຍການບີນຫວຽດນາມເຈດແອວາງແຜນຈະບິນເຂົ້າເມືອງມໍລະດົກໂລກ ແຂວບຫລວງພະບາງ ຂອງລາວພາຍໃນຕົ້ນ 2018 ນີ້ ,ພາຍຫລັງສໍາເລັດການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນເສັ້ນທາງການບິນ.
ສາຍການບິນຫວຽດເຈັດແອເປັນສາຍການບິນຂອງເອກະຊົນຫວຽດນາມທີ່ເຕີບໂຕໄວທີ່ສຸດ ຖ້າທ່ານຜູ້ອ່ານໄດ້ຕິດຕາມຂ່າວທາງສື່ອອນລາຍຈະເຫັນມີຂ່າວຮືຮ່າບໍ່ໜ້ອຍຕໍ່ສາຍຕາມວນເພາະສາຍການບິນລາຍນີ້ບອກໃຫ້ພະນັກງານຈຸໂດຍສານແຕ່ງໂຕດຶງດູດ