ຫລີ້ນມືຖືກ່ອນນອນອັນຕະລາຍໂລກຕຸ້ຍ,ຫົວໃຈ,ເບົາຫວານ

ຫລີ້ນໂທລະສັບມືຖືກ່ອນນອນຫລາຍກວ່າ2ຊົ່ວໂມງສ່ຽງເຮັດໃຫ້ນອນບໍ່ລັບແຖມຍັງນຳມາລາຍສາລະພັດໂລກຄົນຕິດມືຖືລະວັງໄວ້ແນ່!

ຫລາຍຄົນມີພຶດຕິກຳການຫລີ້ນໂທລະສັບມືຖືຢູ່ຕຽງນອນເປັນປະຈຳຕັ້ງແຕ່ຕື່ນຂື້ນມາຕອນເຊົ້າແມ່ນເຈັບໂທລະສັບແລ້ວເພື່ອມາກວດໂລກອອນໄລບໍ່ເວັ້ນແຕ່ຕອນລົ້ມໂຕນອນໃນຕອນກາງຄືນກໍ່ຕ້ອງຈັບໂທລະສັບມືຖືເປັນສີ່ງສຸດທ້າຍກ່ອນຈະລັບຕາລົງໄດ້ຫລືບາງຄົນລັບຄາກັບໂທລະສັບນຳ ຫາກຫລີ້ນໂທລະສັບມືຖືກ່ອນນອນຫລາຍກວ່າ2ຊົ່ວໂມງຈະເຮັດໃຫ້ສະຫມອງທີ່ໄດ້ຮັບແສງສີຟ້າ(Blue Light )ໃນເວລາກາງຄືນຄິດວ່າຕອນນີ້ເປັນເວລາກາງເວັ້ນແລ້ວຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດອາການນອນບໍ່ລັບຫລືລັບບໍ່ຊະນິດໃນເວລາດຽວກັຍການຫລີ້ນໂທລະສັບໃນເວລາກາງຄືນຍັງສົ່ງຜົນຕໍ໋ສາຍຕານຳອີກ

ທັ້ງນີ້ຜົນເສີຍທີ່ຈະເກີດຫາກເຮົາບໍ່ລັບຫລືນອນບໍ່ພໍກໍ່ຄືຈະເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຮູ້ສຶກເມື່ອຍອ່ອນພຽຍໃນເວລາກາງເວັ້ນລະບົບຄວາມຈຳມີປັນຫາກະທົບຕໍ່ການຮຽນຫລືການເຮັດວຽກທີ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ບໍ່ມີປະສິດທິພາບແລະທີ່ສຳຄັນຄືຍັງສ່ຽງຕໍ່ການເກີດອຸບັດຕິເຫດທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຕົນເອງ ນອກຈາກນີ້໊ ການນອນລັບພັກຜ່ອນບໍ່ພຽງພໍຍັງເປັນຕົ້ນເຫດຂອງຫລາຍສາລະພັດໂລກເຊັ່ນ:ໂລກຕຸ້ຍເນື່ອງຈາກລະບົບຍ່ອຍຂອງຮ່າງກາຍເຮັດຫນ້າທີ່ບໍ່ໄດ້ເຕັມທີ່ລວມໄປຖືງໂລກເບົາຫວານໂລກຫົວໃຈໂລກຄວາມດັນເລືອດສູງ

ແນະນຳໃຫ້ເຊົາຫລີ້ນໂທລະສັບກ່ອນນອນຢ່າງຫນ່ອຍ1ຊົ່ວໂມງເພືອໃຫ້ຮ່າງກາຍໄດ້ປັບການເຮັດງານຂອງດວງຕາເຂົ້້າສູ່ການພັກຜ່ອນແຕ່ຫາກຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ມືຖືແທ້ໆຄວນມີອຸປະກອນປ້ອງກັນແສງສີຟ້າເຊັ່ນແຜ່ນກອງແສງຖະຫນອມສາຍຕາຫລືໃຊ້ແອບຟີເຄຊັ່ນ Night Shift ທີ່ຊ່ວຍຕັດແສງສີຟ້າຊື່ງຊ່ວຍໃຫ້ປົກປ້ອງສາຍຕາແລະການເຮັດໃຫ້ນອນຫລັບໄດ້ດີຂີ້ນ