ຫລັກໃນການຂຽນ "Mind Mapping" ຢ່າງຖືກຕ້ອງແລະໃຊ້ໄດ້ແທ້

ຫລັກໃນການຂຽນ "Mind Mapping" ຢ່າງຖືກຕ້ອງແລະໃຊ້ໄດ້ແທ້


ການເຮັດແຜນພູມຄວາມຄິດຫລື Mind Mapping ຖືເປັນການກະຕຸ້ນສະໝອງ ໃຫ້ເກີດຄວາມຄິດທີ່ເປັນອິດສະລະຈາກບັນຫາທີ່ເປັນສູນກາງ ອອກໄປສູ່ວິທີແກ້ປັນຫາຕ່າງໆທີ່ແປລກແລະແຕກຕ່າງຈາກແບບເກົ່າ ໂດຍສາມາດເຮັດໄດ້ເລິ່ມຈາກການຂຽນ ສາເຫດຂອງບັນຫາໄວ້ກາງຫນ້າເຈັ້ຍ ແລ້ວລາກເສັ້ນໂຍງອອກມາຮອບໆ ນັບວ່າເປັນວິທີ່ທີ່ສະຫລາດຫລາຍໃນການທີ່ນຳມາປະຍຸກທີ່ໃຊ້ກັບການທ່ອງຕຳລາປຶ້ມ ແຕ່ເຮົາສິຂຽນແບບໃດໃຫ້ອອກມາຖືກຕ້ອງ ຊັດເຈນ ໃຊ້ໄດ້ແທ້ ມາເບິ່ງກັນເລີຍ

 
1.ເລິ່ມແຕ້ມທີ່ຈຸດ"ທາງກາງ"ຂອງເຈັ້ຍກ່ອນ ເພາະວ່າການເລີ່ມຕົ້ນທີ່ຈຸດທາງກາງຈະເຮັດໃຫ້ສະໝອງຂອງເຮົາເປັນອິດສະລະ ພ້ອມທີ່ຈະແຕກໜໍ່ຄວາມຄິດອອກ ໄປຍັງທຸກທິດທາງ


2.ໃຊ້ຮູບພາບຫລືແຕ້ມຮູບປະກອບ
ເພາະວ່າຮູບພາບມີຄວາມຫມາຍນັບລ້ານຄຳ ແລະຍັງຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາໄດ້ໃຊ້ຈິນຕະນາການໄປໃນໂຕພ້ອມ ພາບທີ່ຢູ່ທາງກາງຈະເບິ່ງຫນ້າສົນໃຈເພິ່ມຂຶ້ນ ເຮັດໃຫ້ເຮົາມີຈຸດໂຟກັສທີ່ແນ່ນອນ


3.ໃຊ້ສີຫລາກສີສັນ
ສີຈະເຮັດໃຫ້ສະຫມອງຂອງເຮົາໄດ້ຕື່ນໂຕ ສີສັນຈະເຮັດໃຫ້ເບິ່ງຄືມີຊີວິດຊີວາເປັນຕາອ່ານຫລາຍຂຶ້ນ ແຖມການນັ່ງແຕ້ມຮູບທາສີ ມັນໄດ້ໃຫ້ເຮົາຝຶກຄວາມຄິດສ້າງສັນໄປນຳ


4. ແຕ້ມ "ກິ່ງ" ອອກມາຈາກຮູບທາງກາງ 
ແລ້ວແຕກກິ່ງກ້ານສາຂາອອກມາຕາມທີ່ສະໝອງເຮົາຄິດໄດ້ ຕ້ອງໃຫ້ເສັ້ນເຊື່ອມຕໍ່ກັນ ເພາະວ່າສະໝອງຂອງຄົນເຮົາເຮັດວຽກແບບເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າຫາກັນ 


5. ແຕ້ມເສັ້ນກິ່ງໃຫ້ "ໂຄ້ງ" ດີກວ່າແຕ້ມແບບ "ເສັ້ນຊື່" ເພາະເສັ້ນຊື່ມັນເບິ່ງຄືຫນ້າເບື່ອ ແລະ ບໍ່ຫນ້າສົນໃຈ


6. ໃຊ້ພຽງແຕ່ ຄີເວີຣດ ເທົ່ານັ້ນ
ສຳລັບເສັ້ນກິ່ງແຕ່ລະເສັ້ນແລະຄີເວິຣດຕ້ອງຢູ່ເທິງເສັ້ນ ເຫດຜົນທີ່ຂຽນສະເພາະຄີເວີຣດກໍເພາະວ່າ ຄີເວີຣດແບບໂດດໆ ຈະເຮັດໃຫ້ແມັບຂອງເຈົ້າເບິ່ງຄືມີພະລັງ ແລະ ຢືດຢຸ່ນໄດ້ນັ້ນເອງ