ສົກປີນີ້ລັດຖະບານຈະສູ້ຊົນເກັບລາຍຮັບໃຫ້ໄດ້ 26 ພັນກວ່າ ຕື້ກີບ

​​ລັດຖະບານ​ໄດ້​ກໍານົດ​ຄາດໝາຍ​ແຜນ​ງົບປະມານ​ແຫ່ງ​ລັດ​ສົກ​ປີ 2015-2016 ​ໃຫ້​ງົບປະມານມີ​ທ່າ​ກ້າວ​ສູ່​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ທ່ຽງ​ຫລາຍ​ຂຶ້ນ ​ແລະ ຮັກສາ​ໄດ້​ສະ​ຖຽນລະ​ພາບ​ຂອງ​ເສດຖະກິດ​ມະຫາພາກ​ ໃນ​ແຜນ​ລາຍ​ຮັບ ລາຍ​ຈ່າຍ.

ທ່ານ ດຣ.ລຽນ ທິ​ແກ້ວ ລັດຖະມົນຕີ​ວ່າການ​ກະຊວງ​ການ​ເງິນ ​ໄດ້​ເປີດ​​ເຜີຍໃຫ້​ຮູ້​​ເມື່ອບໍ່​ດົນ​ມານີ້ວ່າ: ບົນ​ຈິດ​ໃຈ​ບຸກທະລຸ​ສູ້​ຊົນ​ຢ່າງ​ຕັ້ງໜ້າ ​ໃນ​ການ​ເກັບ​ລາຍ​ຮັບສໍາລັບ​ສົກ​ປີ 2015-2016 ​ໃຫ້​ໄດ້ 26.159 ຕື້​ກີບ, ​ລາຍ​ຮັບ​ພາຍ​ໃນ 23.613 ຕື້​ກີບ, ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ປະມານ 15% ທຽບ​ໃສ່​ແຜນ​ສົກ​ປີ 2014-2015, ​ໃນ​ນັ້ນ​​ ການ​ເກັບລາຍ​ຮັບ​ຈາກ​ສວຍ​ສາ​ອາກອນ 12.200 ຕື້​ກີບ, ທຽບ​ໃສ່​ແຜນ​ຂອງ​ສົກ​ປີຜ່ານມາ​ ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ 17,31% ຫລື ​ເທົ່າ​ກັບ 1.800 ຕື້​ກີບ, ລາຍ​ຮັບ​ຈາກ​ພາສີ 7.100 ຕື້​ກີບ, ທຽບ​ໃສ່​ແຜນ​ຂອງ​ສົກ​ປີຜ່ານມາ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ 21,58% ຫລື​ເທົ່າ​ກັບ 1.260 ຕື້​ກີບ, ນອກຈາກ​ນັ້ນ​ ຍັງ​ມີ​ລາຍ​ຮັບ​ຈາກ​ການ​ຄູ້ມ​ຄອງ​ການ​ເງິນ​ລັດ​ວິ​ສາ​ຫະກິດ 2.313 ຕື້​ກີບ ​ແລະ ລາຍ​ຮັບ​ຈາກ​ຊັບ​ສິນ​ຂອງ​ລັດ 2.000 ຕື້ກີບ.

ສ່ວນໃນແຜນສົກປີ ການຂາດດຸນງົບປະມານຈະຢູ່ໃນລະດັບ 5.787 ຕື້ກີບ ຫລື ປະມານ 5% ຂອງ GDP, ຄາດ​ວ່າການ​ຂາດ​ດຸນ​ດ່ຽງ ​ດ້ວຍ​ການ​ກູ້​ຢືມ​ເປັນ​ໂຄງການ​ຈໍານວນ 3.054 ຕື້​ກີບ; ການ​ດຸ່ນດ່ຽງ​ໂດຍ​ການ​ລະດົມ​ທຶນ​ດ້ວຍ​ຮູບ​ແບບ​ພັນທະບັດ ​ແລະ ການ​ກູ້​ຢືມ​ຈໍານວນ 2.733 ຕື້​ກີບ.