ສູດ ບຳລຸງຜິວດ້ວຍ ຜັກໜອກ ແລະ ໄຂ່ໄກ່

ສວ່ນ ປະສົມ                                                                                                                                                               1 ຜັກໜອກ 1  ຂີດ                                                                                                                                                   2 ໄຂ່ໄກ່ 1  ໜ່ວຍ                                                                                                                                                        ວິທີປະສົມ

ນຳຜັກໜອກມາລ້າງໃຫ້ສະອາດ ຂາກນັ້ນປັ່ນ ພ້ອມກັບໄຂ່ໄກ່ ປັ່ນຈົນລະອຽດເປັນເນື້ອດຽວກັນ ໃຫ້ມີລັກສະນະເປັນຄີມ ຂຸ້ນໆແຕ່ຖ້າເຫັນວ່າມັນຂຸ້ນເກີນໄປ ກໍ່ສາມາດຕືມນົມລົງໄປໄດ້ອີກເພື່ອ່ພີ່ມຄວາມນຸ້ມໃຫ້ແກ່ຜີວພັນ ແຕ່ຢ່າໃສ່ຫຼາຍເກີນໄປ ສູດນີ້ໃຊ້ພອກໜ້າກ່ອນເຂົ້ານອນ ໂດຍພອກໄວ້ປະມານ 30 ນາທີ ແລ້ວລ້າງອອກ ດວ້ຍນ້ຳ ສະອາດເຮັດ 3-4 ຄັ້ງ ຕໍ່ອາທິດ ປະຈຳ ກໍ່ຈະຮູ້ສືກວ່າຜີວໜ້າດີຂື້ນ

....................................................

ຂໍຂອບໃຈທີ່ມາ : http://punlao.com