ສູດແໜມ ຣົດຊາດແຊບ ເຮັດກິນເອງຫຼືເຮັດຂາຍ ກໍ່ໄດ້

ສູດແໜມ ຣົດຊາດແຊບ ເຮັດກິນເອງຫຼືເຮັດຂາຍ ກໍ່ໄດ້

ສູດທີ່ 1

 • ເນື້ອໝູ 1 ກິໂໂລກຣາມ
 • ໜັງໝູ 30 ກຣາມ
 • ເຂົ້າໜຽວສຸກ 100 ກຣາມ
 • ກະທຽມ 100 ກຣາມ
 • ເກືອ 20 ກຣາມ
 • ເກືອໄນເຕ ໄນໄຕ (ຜົງເພກ) 0.5 ກຣາມ

ສູດທີ່ 2

 • ເນື້ອໝູ 12 ກິໂລກຣາມ
 • ໜັງໝູ 7 ກິໂລກຣາມ
 • ເກືອ 400 ກຣາມ
 • ເກືອໄນເຕ ໄນໄຕ (ຜົງເພກ) 40 ກຣາມ
 • ຮີກັລເບສ 40 ກຣາມ
 • ນ້ຳຕານຊາຍ 40 ກຣາມ
 • ກະທຽມ 800 ກຣາມ
 • ເຂົ້າໜຽວສຸກ 500 ກຣາມ
 • ໝາກເຜັດຂີ້ໜູສວນ 500 ກຣາມ

ວິທີເຮັດ

ນຳເນື້ອບົດແລ້ວປະສົມເຄື່ອງປຸງ ຄື ເກືອ ຂ້າງສຸກ ຮີກັລເບສ ໂຊດຽມໄນເຕ ໄນໄຕ ນ້ຳຕານຊາຍ ກະທຽມຕາມສູດ ນວດຈົນໜຽວຫຼືເປັນກ້ອນບໍ່ຕິດມື ແລ້ວຕື່ມໜັງໝູ ແລະ ນວດຕໍ່ໃຫ້ເຂົ້າກັນ ສຳລັບແໜມບາງຊະນິດມີການຕື່ມໝາກເຜັດຂີ້ໜູເພື່ອໃຫ້ມີຣົດຊາດເຜັດ

ແໜມເມື່ອນວດໄດ້ທີ່ແລ້ວນຳໄປປັ້ນເປັນກ້ອນ ຫໍດ້ວຍປຼາສະຕິກຫຼືຫໍດ້ວຍໃບຕອງກ້ວຍສົດ ມັດໃຫ້ແນ່ນດ້ວຍຍາງ ເຊືອກ ຫຼື ຕອກ (ຖ້າໃຊ້ໃບຕອງກ້ວຍສົດ) ເພື່ອໄລ່ອາກາດພາຍໃນ