ສູດອາຫານລົດນ້ຳໜັກ 13 ມື້ ລົດລົງ 13 ກິໂລກຣາມ

ຢາກຈ່ອຍ ເຮົາຂໍແນະນຳ ສູດອາຫານລົດນ້ຳໜັກ 13 ມື້ ລົດລົງ 13 ກິໂລກຣາມ

ມື້ນີ້ເຮົາມີສູດອາຫານລົດນ້ຳໜັກ 13 ມື້ 13 ກິໂລກຣາມ ມາບອກໃຫ້ຮູ້ ເຊື່ອບໍ່ວ່າການກິນຄືເລື່ອງທີ່ສຳຄັນສຳລັບສາວໆສ່ວນຫຼາຍ ແຕ່ວ່າຜົນທີ່ຕາມມານັ້ນກໍ່ຄືປັນຫາຂອງການມີນ້ຳໜັກທີ່ເພິ່ມຂຶ້ນເກິນຄວາມເປັນຈິງຈົນເຮັດໃຫ້ຜູ້ຍິງ ເຖີງກັບຄຽດ ມື້ນີ້ເຮົາຈຶ່ງໄດ້ນຳເອົາ ສູດອາຫານລົດນ້ຳໜັກ 13 ມື້ 13 ກິໂລກຣາມ ມາບອກໃຫ້ຮູ້  ຖ້າພ້ອມແລ້ວເຮົາກໍ່ເຂົ້າໄປເລີ່ມເຮັດທຳ ສູດອາຫານລົດໜ້ຳໜັກ 13 ມື້ 13 ກິໂລກຣາມ ຮັບຮອງວ່າ ສູດອາຫານລົດນ້ຳໜັກ 13 ມື້ 13 ກິໂລກຣາມ ໄດ້ຜົນແນ່ນອນ ຖ້າຈະໃຫ້ສາວໆ ທັ້ງຫຼາຍກໍ່ຄວນຈະຫາເວລາໄປອອກກຳລັງກາຍຄວບຄູ່ໄປດ້ວຍກໍ່ຈະໄດ້ຜົນດີຫຼາຍ

 ມື້ທີ 1  

ອາຫານເຊົ້າ -ກາເຟ 1 ຖ້ວຍ(ນ້ຳຕານ 1 ກ້ອນ)  

ອາຫານທ່ຽງ - ໄຂ່ຕົ້ມແຂງ 2 ໜ່ວຍ ຜັກກາດຕົ້ມ 3 ຂີດ ໝາກເລັ່ນ 1​ ໜ່ວຍ  

ອາຫານແລງ -  ເນື້ອໄກ່ອົບ 2 ຂີດ ຜັກສະລັດນໍ້າໃສ ນ້ຳໝາກນາວ  

ມື້ທີ 2

ອາຫານເຊົ້າ - ກາເຟດຳ 1 ຖ້ວຍ (ນ້ຳຕານ 1 ກ້ອນ)  

ອາຫານທ່ຽງ - ເນື້ອໝູອົບ 2.5 ຂີດ ໂຍເກິດ 1 ຖ້ວຍ  

ອາຫານແລງ - ເນື້ອໄກ່ອົບ 2 ຂີດ ຜັກສະລັດນ້ຳໃສ ນ້ຳໝາກນາວ ໝາກໄມ້ສົດ 1 ໜ່ວຍ  

ມື້ທີ 3  

ອາຫານເຊົ້າ - ກາເຟດຳ 1 ຖ້ວຍ (ນ້ຳຕານ 1 ກ້ອນ) ຂະໜົມປັ້ງປີ້ງ 1 ແຜ່ນ  

ອາຫານທ່ຽງ - ນ້ຳໝາກກ້ຽງຄັ່ນ 1 ແກ້ວ ໂຍເກິດ 1 ຖ້ວຍ  

ອາຫານແລງ - ໄຂ່ຕົ້ມແຂງ 1 ໜ່ວຍ ກາລົດ 1 ຫົວ ນົມຣົດຈືດ 1 ກ່ອງ  

ມື້ທີ 4

 ອາຫານເຊົ້າ - ກາເຟດຳ 1 ຖ້ວຍ (ນ້ຳຕານ 1 ກ້ອນ) ຂະໜົມປັ້ງປີ້ງ 1 ແຜ່ນ  

ອາຫານທ່ຽງ - ໄຂ່ຕົ້ມແຂງ 2 ໜ່ວຍ ເນື້ອໝູອົບ 1 ຂີດ ຜັກສະລັດນ້ຳໃສ ນ້ຳໝາກນາວ  

ອາຫານແລງ - ໄຂ່ຕົ້ມສຸກ 3 ຂີດ ໝາກເລັ່ນ 1 ໜ່ວຍ ໝາກໄມ້ສົດ 1 ໜ່ວຍ  

ມື້ທີ 5

 ອາຫານເຊົ້າ - ກາລົດ 1 ຫົວ ລາດດ້ວຍນ້ຳໝາກນາວ  

ອາຫານທ່ຽງ -  ເນື້ອປາກະພົງໜື້ງ 2 ຂີດ  

ອາຫານແລງ - ເນື້ອໄກ່ອົບ 2 ຂີດ ຜັກສະລັດນ້ຳໃສ  

ມື້ທີ 6

ອາຫານເຊົ້າ - ກາເຟດຳ 1 ຖ້ວຍ (ນ້ຳຕານ 1 ກ້ອນ) ຂະໜົມປັ້ງປີ້ງ 1 ແຜ່ນ  

ອາຫານທ່ຽງ - ໄຂ່ຕົ້ມແຂງ 2 ໜ່ວຍ ກາລົດສົດ 1 ຫົວ  

ອາຫານແລງ - ເນື້ອໄກ່ອົບ 2 ຂີດ ຜັກສະລົດນ້ຳໃສ ນ້ຳໝາກນາວ  

ມື້ທີ 7  

ອາຫານເຊົ້າ - ຊາ 1 ຖ້ວຍ ບໍ່ໃສນ້ຳຕານ ຂະໜົມປັ້ງປີ້ງ 1 ແຜ່ນ  

ອາຫານທ່ຽງ - ນ້ຳດື່ມຢ່າງດຽວ  

ອາຫານແລງ - ເນື້ອໝູອົບ 2 ຂີດ ໝາກໄມ້ສົດ 1 ໜ່ວຍ  

ມື້ທີ 8  

ອາຫານເຊົ້າ - ກາເຟດຳ 1 ຖ້ວຍ (ນ້ຳຕານ 1 ກ້ອນ)  

ອາຫານທ່ຽງ - ໄຂ່ຕົ້ມແຂງ 2 ໜ່ວຍ ຜັກກາດຕົ້ມ 3 ຂີດ ໝາກເລັ່ນ 1 ໜ່ວຍ  

ອາຫານແລງ - ເນື້ອໄກ່ອົບ 2 ຂີດ ຜັກສະລັດນ້ຳໃສ ນ້ຳໝາກນາວ  

ມື້ທີ 9  

ອາຫານເຊົ້າ - ກາເຟດຳ 1 ຖ້ວຍ (ນ້ຳຕານ 1 ກ້ອນ)  

ອາຫານທ່ຽງ - ເນື້ອໝູອົບ 2 ຂີດ ໂຍເກິດ 1 ຖ້ວຍ  

ອາຫານແລງ - ເນື້ອໄກ່ອົບ 2 ຂີດ ຜັກສະລັດນ້ຳໃສ ນ້ຳໝາກນາວ

ມື້ທີ 10

ອາຫານເຊົ້າ - ກາເຟດຳ 1 ຖ້ວຍ (ນ້ຳຕານ 1 ກ້ອນ) ຂະໜົມປັ້ງປີ້ງ 1 ແຜ່ນ  

ອາຫານທ່ຽງ - ໄຂ່ຕົ້ມແຂງ 2 ໜ່ວຍ ເນື້ອໝູອົບ 1 ຂີດ ຜັກສະລັດນ້ຳໃສ ນ້ຳໝາກນາວ  

ອາຫານແລງ - ໄຂ່ຕົ້ມສຸກ 3 ຂີດ ໝາກເລັ່ນ 1 ໜ່ວຍ ໝາກໄມ້ສົດ 1 ໜ່ວຍ  

ມື້ທີ 11  ອາຫານເຊົ້າ - ກາເຟດຳ 1 ຖ້ວຍ (ນ້ຳຕານ 1 ກ້ອນ) ຂະໜົມປັ້ງປີ້ງ 1 ແຜ່ນ  

ອາຫານທ່ຽງ - ນ້ຳໝາກກ້ຽງຄັ່ນ 1 ແກ້ວ ໂຍເກິດ 1 ຖ້ວຍ  

ອາຫານແລງ - ໄຂ່ຕົ້ມແຂງ 1 ໜ່ວຍ ກາລົດ 1 ຫົວ ນົມຣົດຈືດ 1 ກ່ອງ  

ມື້ທີ 12

ອາຫານເຊົ້າ - ກາລົດສົດ 1 ຫົວ ລາດດ້ວຍນ້ຳໝາກນາວ  

ອາຫານທ່ຽງ - ເນື້ອປາກະພົງໜືືື້ງ 2 ຂີດ (ໜື້ງດ້ວຍນ້ຳໝາກນາວ ໃສ່ສາລະລີ້ 1 ຕົ້ນ)  

ອາຫານແລງ - ເນື້ອໄກ່ອົບ 2 ຂີດ ຜັກສະລັດນ້ຳໃສ  

ມື້ທີ 13

ອາຫານເຊົ້າ - ກາເຟດຳ 1 ຖ້ວຍ (ນ້ຳຕານ 1 ກ້ອນ) ຂະໜົມປັ້ງປີ້ງ 1 ແຜ່ນ  

ອາຫານທ່ຽງ - ໄຂ່ຕົ້ມແຂງ 2 ໜ່ວຍ ກາລົດສົດ 1 ຫົວ  

ອາຫານແລງ -  ເນື້ອໄກ່ອົບ 2 ຂີດ ຜັກສະລັດນ້ຳໃສ ນ້ຳໝາກນາວ