ສູດລູກປະຄົບແກ້ເຈັບຂໍ້ ກ້າມເນື້ອ ເຮັດໃຊ້ເອງງ່າຍໆ ຊ່ວຍບັນເທົາເຈັບລົງຢ່າງທັນຕາ

ສູດລູກປະຄົບແກ້ເຈັບຂໍ້ ກ້າມເນື້ອ ເຮັດໃຊ້ເອງງ່າຍໆ ຊ່ວຍບັນເທົາເຈັບລົງຢ່າງທັນຕາ

ບາງເທື່ອຂອງໃກ້ໂຕ ເອົາມາເຮັດຢາງ່າຍໆ ໄດ້ຜົນດີ ເວລາເຈັບຂໍ້ຫຼືກ້າມເນື້ອ ຮູ້ສືກຕືງໆແຂງໆ ບາງເທື່ອນ້ຳມັນຫົວເຂົ່າອາດຈະບໍ່ຢູ່ ຈຳເປັນຕ້ອງເພີ່ມການປະຄົບສ່ວນໃຫຍ່ໝໍ່ຈະມີລູກປະຄົບຕຳ ລັບບູຮານ ແຕ່ສູດລູກປະຄົບທີ່ຈະແຈກນີ້ ໃຊ້ດີບໍ່ແພ້ກັນ

ສູດລູກປະຄົບແບບງ່າຍໆ

ການພູ 30 ດອກ

ຂິງແກ່ 7 ແວ່ນ

ຕຳທັ້ງສອງຢ່າງໃຫ້ລະອຽດເຂົ້າກັນບັນຈຸລົງໃນຜ້າສະອາດ ເວລາໃຊ້ປະຄົບ ໃຫ້ຈຸ່ມລົງໃນທາດເຫຼົ້າໜ້ອຍໜຶ່ງແລ້ວປະຄົົບບໍລິເວນທີ່ເຈັບ ບຶດໜຶ່ງ ແລ້ວນ້ວດດ້ວຍນ້ຳມັນຫົວເຂົ່າ ອາການເຈັບຈະບັນເທົາລົງຢ່າງທັນຕາ

ລູກປະຄົບເກັບໃສ່ຖຖົງແຊ່ຕູ້ເຢັນ ໃຊ້ໄດ້ອີຫຫຼາຍເທື່ອ ບອກສູດແລ້ວ ລອງເອົາໄປໃຊເບິ່ງເດີ ຂອງງ່າຍໆບໍ່ຕ້ອງຊື່ແພງ ໄດ້ຜົນດີ

ສູດນີ້ຍັງໃຊ້ກັບອາການປວດເມື່ອຍກ້າມເນື້ອກໍ່ໄດ້ ອາດຈະເພີ່ມໃບໝາກຂາມ ໃບພັບພືງ ຫາກມີອາການປວດອັກເສບແດງຮ້ອນ ເພີ່ມຫຍ້າແຝກເຂົ້າພ້ອມ ຫາກຢາກສະລາຍຜັງຜືດ ເຕີ່ມເປືອກໝາກອີ່ຫຸ່ມລົງ ລູກປະຄົບປັບຕາມອາການໄດ້

ໜຶ່ງໃໃນຂັ້ນຕອນບັນເທົາອາການກະດູກທັບເສັ້ນກໍ່ໃຊ້ລູກປະຄົບຄືກັນ ຄົນໄຂ້ປວດນ້ອຍລົງກວ່າ 80%