ສູດລັບແກ້ໄຂຄອມໃຫ້ອິນເຕີເນັດໄວຂຶ້ນເຫັນຜົນແບບບໍ່ຕ້ອງລົງທຶນ

 

    ຫຼາຍໆຄົນຄົງມີບັນນຫາເລື່ອງເນັດຊ້າ ຫຼື ຄອມຊ້າ ຍິ່ງໃຊ້ໄປດົນເທົ່າໃດ ຄອມຍິ່ງອືດ, ຫຼິ້ນເນັດກໍ່ຊ້າໄປນຳ ປົກກະຕິແລ້ວຜູ້ໃຫ້ບໍລິການອິນເຕີເນັດຢູ່ລາວ ກໍ່ຊ້າກ່ວາມາດຕະຖານຢູ່ແລ້ວ, (ແບບວ່າເອົາເຕົ່າມາປ່ອຍ ຍັງເປັນ ເຕົ່າພິການຊ້ຳອີກ) ແຕ່ຈະເຮັດແນວໃດໃຫ້ເຕົ່າເອົາຊະນະກະຕ່າຍໄດ້ ຂ້ອຍມີເຄັດລັບທີ່ບໍ່ລັບມາຝາກທຸກຄົນດ້ວຍ ການຕິດຕີນລໍ້ໃຫ້ເຕົ່າພິການ ແບບບໍ່ຕ້ອງລົງທຶນ ພຽງແຕ່ເຮັດຕາມຂັ້ນຕອນທີ່ແນະນຳລຸ່ມນີ້: (ຝອຍມາດົນຕັ້ງດົນ ຢ່າຟ້າວລຳຄານ)  1. ເພີ່ມຄວາມໄວອິນເນັດ: ເມື່ອກ່ອນເວລາຫຼິ້ນເນັດບາງເທື່ອໄວ, ບາງເທື່ອຊ້າ ນັ້ນກໍ່ຂຶ້ນກັບຫຼາຍສາເຫດ ແຕ່ວິ ທີນີ້ກໍ່ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ເນັດໄວຂຶ້ນແບບຖືກຫຼັກການ 

ໄປທີ່ Start => run (ຫຼື ກົດປຸ່ມ Windows+R) ແລ້ວພິມ gpedit.msc ກົດ OK 

ຈາກນັ້ນເຂົ້າ computer configuration => Administrative Templates => network => QoS Packet Scheduler ດັບເບິ້ນຄລິກໃສ່ Limit reservable bandwith ຈະເປັນໜ້າ Limit reservable bandwith Propoties ຕັ້ງຄ່າເລືອກ Enable ໃນຊ່ອງ Bandwith limit(%) ປ່ຽນເປັນ 0 ແລ້ວກົດ OK 


 2. ຕັ້ງຄ່າ MTU (Maximum Transmission Unit): ການຮັບ - ສົ່ງ ຂໍ້ມູນລະບົບເຄືອຄ່າຍ ໃຫ້ເຮັດວຽກ ມີປະສິດທິພາບຂຶ້ນ. 

ໄປທີ່ Start => run (ຫຼື ກົດປຸ່ມ Windows+R) ພິມ regedit ແລ້ວກົດ OK 

ຈາກນັ້ນເຂົ້າ HKEY_LOCAL_MACHINE => SYSTEM => CurrentControlSet => Services => Tcpip => Parameters ຄລິກຂວາທີ່ Parameters ເລືອກ new => DWORD (bit ກາດຈໍ) Value ຕັ້ງຊື່ວ່າ EnablePMTUDiscovery ແລ້ວດັບເບິ້ນຄລິກ ໃສ່ຄ່າ 1 ແລ້ວກົດ OK 


 3. ເພີ່ມການຮັບສົ່ງຂໍ້ມູນ MTU: ການເພີ່ມຄ່າ MTU ກໍ່ເປັນສ່ວນໜຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ລະບົບການຮັບສົ່ງຂໍ້ມູນ ທາງ ອິນເຕີເນັດເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. 

ໄປທີ່ Start => Run (ຫຼື ກົດປຸ່ມ Windows+R) ພິມ regedit ແລ້ວກົດ OK 

ຈາກນັ້ນເຂົ້າ HKEY_LOCAL_MACHINE => SYSTEM => CurrentControlSet => Services => Tcpip => Parameters => interfaces ເປີດ interfaces ຈະມີຫຼາຍໂຟລ໌ເດີ້ຂຶ້ນມາ ເລືອກຄລິກຂວາ ໃສ່ໂຟລ໌ເດີ້ທຳອິດ new => DWORD (bit ກາດຈໍ) Value => ຕັ້ງຊື່ວ່າ MTU ແລ້ວດັບເບິ້ນຄລິກໃສ່ MTU ຈາກນັ້ນ ໃສ່ຄ່າຕາມປະເພດອິນເຕີເນັດທີ່ໃຊ້ຢູ່ດັ່ງນີ້:

ຖ້າເປັນ dial-up Connection ໃສ່ຄ່າ = 576 
ຖ້າເປັນ PPP Broadband Connecting ໃສ່ຄ່າ = 1492 
ຖ້າເປັນ Ethernet , DSL , Cable Broadband Connection ໃສ່ຄ່າ = 1500 


 4. ເພີ່ມຄວາມໄວໃນການຫຼິ້ນເນັດ: ວິທີນີ້ທົດລອງແລ້ວໄດ້ຮັບຜົນດີພໍສົມຄວນ ນັບວ່າໄດ້ຜົນ 60% ຫາ 80% ເລີຍພຸ້ນແຫຼະ ແບບນີ້ຕ້ອງລົງມືເລີຍ. 

ໄປທີ່ Start => Run (ຫຼື ກົດປຸ່ມ Windows+R) ພິມ regedit ແລ້ວກົດ OK 

ຈາກນັ້ນເຂົ້າ HKEY_CURRENT_USER => SOFTWARE => MICROSOFT => WINDOWS => CURRENTVERSION => INTERNETSETT INGS ຄລິກຂວາທີ່ INTERNETSETT INGS ເລືອກ new => DWORD (bit ກາດຈໍ) Value => ຕັ້ງຊື່ວ່າ MaxConnectionsPerServer ດັບເບິ້ນຄລິກ ໃສ່ຄ່າ 10000000 (ຢ່າກາຍນີ້ເດີ່) ຜົນອອກມາເປັນ 
MaxConnectionsPerServer = 0x10000000 (268435456) 

ຈາກນັ້ນເລືອກ EnableHttp1_1 ດັບເບິ້ນຄລິກ ແລ້ວແກ້ໄຂຄ່າເປັນ 10000000 ຜົນອອກມາເປັນ 
EnableHttp1_1 = 0x10000000 (268435456) 


 5. ການຕັ້ງຄ່າໃຫ້ໂຫຼດໜ້າເວັບໄວຂຶ້ນ: (ຂໍ້ນີ້ບໍ່ກ່ຽວກັບສັນຍານຂອງອິນເຕີເນັດເດີ່ພີ່ນ້ອງ) ແຕ່ມັນຈະຊ່ວຍໃຫ້ ຄອມສາມາດຄົ້ນຫາໜ້າເວັບໄວຂຶ້ນ ມີອາລົມຂຶ້ນ!! (ອາລົມຫຼິ້ນເນັດ). 

ໄປທີ່ Start => Run (ຫຼື ກົດປຸ່ມ Windows+R) ພິມ regedit ແລ້ວກົດ OK

ຈາກນັ້ນເຂົ້າ HKEY_LOCAL_MACHINE => SYSTEM => CurrentControlSet => Services => Tcpip => ServiceProvider ດັບເບິ້ນຄລິກໃສ່ໄຟລ໌ດັ່ງລຸ່ມນີ້ ແລ້ວໃສ່ຄ່າໃຫ້ເປັນ 1 ແບບດຽວກັນໝົດ 

Class: 1 
DnsPriority: 1 
HostsPriority: 1 
LocalPriority: 1 
NetbtPriority: 1 


 6. ການຕັ້ງຄ່າ Port Settings ຕັ້ງຄ່າ Bits per second ແລະ ຕັ້ງຄ່າ RecieveBuffer: ຊ່ວຍໃຫ້ການ ເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດສົມດູນ ແລະ ໄວຂຶ້ນ. 

ຄລິກຂວາໃສ່ My Computer => Properties ແລ້ວເລືອກແຖບ Hardware => Device Manager (ຫຼື ຄລິກຂວາໃສ່ My Computer => manage => Device Manager) ມັນຈະເຂົ້າໄປຊ່ອງໄດຣ໌ເວີ້ ຈາກນັ້ນ ດັບເບິ້ນຄລິກໃສ່ Ports (COM & LPT) ເພື່ອສະແດງ Port ຍ່ອຍ ຫຼື ກົດສັນຍາລັກຊີ້ລົງ ຢູ່ໜ້າ Ports (COM & LPT) ແລ້ວຈະມີ Port ຍ່ອຍອອກມາ (ປົກກະຕິຈະມີ Com2 ຄອມບາງໜ່ວຍເປັນ Com1 ຫຼື ມີຫຼາຍ com ເຊັ່ນ: com3, com4...) ຈາກນັ້ນດັບເບິ້ນຄລິກໃສ່ Port ຍ່ອຍຈະໄດ້ໜ້າໃຫມ່ ແລ້ວເລືອກແຖບ Port Settings ປັບຄ່າ Bits per second ເປັນ 57600 ຖ້າປັບສູງສຸດ 128000 ຈະເຮັດໃຫ້ແຮງ ແຕ່ເນັດ ມັກຈະຫຼຸດ ທາງທີ່ດີຕ້ອງປູຄອນກຣີສ (ເລືອກ 57600 ດີທີ່ສຸດ) ຈາກນັ້ນເລືອກ Flow Control ເປັນໃຫ້ເປັນ Hardware ຕໍ່ມາເຂົ້າ Advanced ແລ້ວປັບຄ່າ RecieveBuffer ໃຫ້ສູງສຸດ (High) ກົດ OK ທັງໝົດ ແລ້ວກໍ່ອອກໄດ້ 


 7. ການລົບໄຟລ໌ຂີ້ເຫຍື່ອ Temporaly Files ທີ່ຄອມພິວເຕີ່ສ້າງຂຶ້ນມາ: ເພື່ອຄືນພື້ນທີ່ ໃຫ້ກັບ Harddisk ຊ່ວຍໃຫ້ເວລາເປິດ - ປິດຄອມໄວຂຶ້ນ. 

ໄປທີ່ Start => Run (ຫຼື ກົດປຸ່ມ Windows+R) ພິມ %temp% ແລ້ວກົດ OK

ແລ້ວຈະມີໂຟລ໌ເດີ້ຂຶ້ນມາ ໃຫ້ກົດ ctrl + A ຫຼື ເລືອກ Edit => Select All ຈາກນັ້ນກົດປຸ່ມ Shift ຄ້າງໄວ້ແລ້ວກົດປຸ່ມ Delete ເພື່ອລົບໄຟລ໌ ກົດ OK 


 8. ປັບ Windows7 ໃຫ້ໄວຂຶ້ນ: ພຽງແຕ່ປິດການໃຊ້ງານ ເອເຟັກຕ່າງໆຂອງການສະແດງຜົນຂອງ windows ໃຫ້ການເຮັດວຽກພໍດີພໍງາມກັບກາດຈໍ ເລືອກຄລິກຂວາທີ່ My Computer => Properties ຈາກນັ້ນເລືອກ Advanced system setting ເລືອກແຖບ Advanced ເຂົ້າ setting ທີ່ຊ່ອງ performance ຈາກນັ້ນເຮັດຕາມຮູບລຸ່ມນີ້ເລີຍ

 

ສ່ວນ windowsXP ແມ່ນສຶກສາເອົາເດີ່ ຂ້ອຍກະບໍ່ຮູ້ (ເພາະບໍ່ໄດ້ໃຊ້ເລີຍບໍ່ໄດ້ສຶກສາ) (*_*)  9. ການປິດ Utility ຂອງໂປຣແກຣມຕ່າງໆທີ່ບໍ່ຈຳເປັນ: ປົກກະຕິເວລາເປີດຄອມຈະມີ ໂປຣແກຣມເປີດຂຶ້ນມາ ໂອໂຕຫຼາຍອັນເຮັດໃຫ້ເປີດຄອມຊ້າ ດັ່ງນັ້ນເຮົາຕ້ອງປິດໄວ້ກ່ອນ. 

ໄປທີ່ Start => Run (ຫຼື ກົດປຸ່ມ Windows+R) ພິມ msconfig ແລ້ວກົດ OK 

ຈະມີໜ້າ System Configuration Utility ຂຶ້ນມາ ໃຫ້ເລືອກແຖບ Service ຈະເຫັນວ່າ ມີໂປຣແກຣມຢູ່ ຫຼາຍອັນລຽງກັນລົງມາ ຈາກນັ້ນກໍ່ກົດເຄື່ອງໝາຍ () ໃສ່ຊ່ອງ Hide All Microsoft Services ແລ້ວກົດ Disable All ຕາມດ້ວຍ Apply ເພື່ອຍືນຍັນການປ່ຽນແປງ (ຕອກຢ້ຳ!! ຢ່າລືມກົດເຄື່ອງໝາຍ () ໃສ່ຊ່ອງ Hide All Microsoft Services ກ່ອນ) ຕໍ່ໄປເລືອກແຖບ Startup ກໍ່ຈະເຫັນໂປຣແກຣມລຽງກັນລົງມາອີກ ໃຫ້ກົດ Disable All ແລ້ວກົດ Apply ເພື່ອຍືນຍັນອີກເທື່ອໜຶ່ງ ເມື່ອຈັດການຕາມທີ່ແນະນຳຮຽບຮ້ອຍ ໃຫ້ກົດ OK ລະບົບຈະຟ້ອງຂຶ້ນໃຫ້ Restart ກ່ອນຈະ Restart ຢ່າລືມປິດໂປຣແກຣມທີ່ເປີດໃຊ້ງານຢູ່ ໜ້າ Destop ຫຼື toolbar ອອກໝົດກ່ອນ ແລ້ວລົງທ້າຍດ້ວຍການ Restart ຖ້າເບິ່ງຜົນງານຕອນຄອມເປີດຂຶ້ນມາ ແລ້ວເຂົ້າ ຫຼິ້ນເນັດເບິ່ງ ຮັບຮອງເລີຍວ່າ (ໃບອ່ອນ!!) 

 ຄຳເຕືອນ: ຖ້າມີໂປຣມແກຣມໃດເປີດບໍ່ໄດ້ ຫຼື ມີບັນຫາ ຢ່າຕົກໃຈ ໃຫ້ກັບໄປເລີ່ມຕົ້ນຂໍ້ 9 ຄືນອີກເທື່ອໜຶ່ງ ແລ້ວກົດເຄື່ອງໝາຍ () ໃສ່ຊ່ອງໂປຣແກຣມນັ້ນ ແລ້ວກົດ Apply ຕາມດ້ວຍ OK ແລ້ວ Restart 

 

ເປັນອັນວ່າຈົບ (ຖ້າເຮັດຖືກຕາມຂັ້ນຕອນທີ່ແນະນຳຈະບໍ່ມີຫຍັງຜິດພາດແນ່ນອນ)   

     ຫວັງວ່າບົດຄວາມນີ້ຈະສ້າງປະໂຫຍດບໍ່ຫຼາຍກໍ່ໜ້ອຍໃຫ້ກັບທຸກຄົນທີ່ໄດ້ອ່ານ ແລະ ປະຕິບັດຕາມ. ຂໍໃຫ້ ທຸກຄົນມີຄວາມສຸກກັບການຫຼິ້ນເນັດທີ່ໄວຂຶ້ນ. (ຢ່າໃຊ້ເວລາກັບໂລກອິນເຕີເນັດຫຼາຍເກີນໄປ) ເພາະອາດເຮັດໃຫ້ ຂີ້ຄ້ານຄືຜູ້ມພິມ ອິອິອິ ຄວນແບ່ງເວລາໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ແລະ ເໝາະສົມ. 

------------------------------------------------------

ທີ່ມາ: http://djtouy.blogspot.com