ສູດຟື້ນຟູຜິວເສຍດ້ວຍເຈວຫວ້ານຫາງແຂ້

ເຄັດລັບໜ້າໃສໄລ້ສິວ-ຝ້າແລະຈຸດດ່າງດຳດ້ວຍສະໝຸນໄພຫວ້ານຫາງແຂ້

ເບື່ອບໍ່.?ກັບບັນຫາຜິວໜ້າດຳຜິວໜ້າໄໝ້ຝ້າເລີ່ມຖາມຫາແຖມໃບໜ້າຍັງແຫ້ງເປັນບ່ອນໆແລະມື້ນີ້ເຮົາມີໄອເດຍມາຂໍແນະນຳເຄັດລັບຟື້ນຟູຜິວຄ້ຳເສຍດ້ວຍວິທີງ່າຍໆທີ່ສາມາດຫາວັດຖຸດິບໄດ້ຈາກຕາມຮົ້ວບ້ານ(ຄົນແຖວນອກເມືອງອາດຈະຫາກັນໄດ້ງ່າຍ)ນັ້ນກໍ່ຄືຫວ້ານນຫາງແຂ້ສະໝຸນໄພຫຼາກສັບພະຄຸນທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜິວໜ້າຂອງເຮົາກັບຄືນມາງາມແລະເປັ່ງປັ່ງອີກຄັ້ງ.

+ ຫວ້ານຫາງແຂ້: ຊ່ວຍໃນເລື່ອງຜິວພັນທີ່ໝອງຄໍ້າຈາກການຖືກແດດເຜົາຈາກການສາຍແສງຮັກສາຜິວເປັນຈຸດດ່າງດຳປ້ອງກັນຝ້າຊ່ວຍຮັກສາສິວຢັບຢັ້ງການຕິດເຊື້ອຊ່ວຍລົດຄວາມມັນເທີງໃບໜ້າເພາະໃນໃບຫວ້ານຫາງແຂ້ຈະມີລິດເປັນກົດອ່ອນໆນັ້ນເອງ.

ສູດຟື້ນຟູຜິວເສຍດ້ວຍເຈວຫວ້ານຫາງແຂ້(ຄົນຜິວມັນ)

+ ວິທີເຮັດ: ເລືອກໃບຈາກຕົ້ນຫວ້ານຫາງແຂ້ທີ່ມີອາຍຸປະມານ 1 ປີຂື້ນໄປໂດຍເລືອກໃບລຸ່ມສຸດເຊີ່ງຈະມີຂະໜາດ ໃຫຍ່ມີວຸ້ນຫຼາຍ ຫຼັງຈາກນັ້ນນຳມາແຊ່ນໍ້າເພື່ອລ້າງຢາງເຫຼືອງໆອອກໃຫ້ໝົດ (ຢາງເຫຼືອງມີລິດເຮັດໃຫ້ຜິວແພ້ແລະແສບຮ້ອນເປັນຜື່ນແດງ ໄດ້) ຈາກນັ້ນປອກເປືອກອອກແລ້ວເອົາວຸ້ນທີ່ ໄດ້ລ້າງນໍ້າສະອາດອີກເທື່ອໜື່ງນຳວຸ້ນທີ່ໄດ້ມາປັ່ນຫຼືໃຊ້ມືຄັ້ນກໍ່ຈະໄດ້ເຈວຫວ້ານຫາງແຂ້ການໃຊ້ຫວ້ານຫາງແຂ້ສົດຈະໄດ້ຜົນດີກວ່າຜະລິດຕະພັນແປຮູບເຊີ່ງຈະມີບັນຫາການຄົງຕົວເມື່ອຖືກຄວາມຮ້ອນ.

+ ວິທີໃຊ້: ລ້າງໜ້າໃຫ້ສະອາດຈາກນັ້ນເຊັດໜ້າໃຫ້ແຫ້ງແລ້ວໃຊ້ເຈວພ໋ອກທົ່ວໃບໜ້າຍົກເວັ້ນລອບດວງຕາແລະລອບປາກປະໄວ້ປະມານ 20 ນາທີແລ້ວຈື່ງລ້າງອອກ.

ໝາຍເຫດ:ສ່ວນຜູ້ໃດທີ່ທີ່ມີຜິວໜ້າແຫ້ງຫຼາຍບໍ່ຂໍແນະນຳໃຫ້ໃຊ້ແຕ່ຫວ້ານຫາງແຂ້ແຕ່ຢ່າງດຽວຄວນເຕີ່ມນໍ້າມັນໝາກກອກກັບໄຂ່ແດງລົງໄປຈາກນັ້ນຕີໃຫ້ເຂົ້າກັນແລ້ວພອກໄວ້ປະມານ 20 ນາທີຄືກັນແລ້ວລ້າງອອກດ່ວນ ນໍ້າສະອາດ (ຂໍ້ຄວນລະວັງ:ບໍ່ຄວນໃຊ້ຫວ້ານຫາງແຂ້ກັບຄົນທີ່ກຳລັງເປັນສິວຫົວໜອງເພາະຈະເຮັດໃຫ້ສິວນານ ເຊົາ).