ສູດນີ້ດີ ຄຮີມພອກຜິວໝາກຂາມສະໝຸນໄພ ຜິວຂາວ ໜ້າເດັ້ງ

ສູດນີ້ດີ ຄຮີມພອກຜິວໝາກຂາມສະໝຸນໄພ ຜິວຂາວ ໜ້າເດັ້ງ 

ການທີ່ເຮົາມີຜິວສຸຂະພາບດີມາແຕ່ເກີດ ຖືວ່າເປັນໂຊກດີຂອງຊີວິດ ສ່ວນຄົນທີ່ມີຜິວທຳມະດາ ແຕ່ຢາກງາມ ແລະ ບໍ່ຢາກຈ່າຍແພງ ມານີ້ເລີຍ ສູດຄຮີມໝາກຂາມພອກຜິວສະໝຸນໄພ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຜິວຂາວນຽນເປັນທຳມະຊາດ ແລະ ຍັງເຕັ່ງຕືງອີກດ້ວຍ

ຄຮີມໝາກຂາມສະໝຸນໄພສູດນີ້ ຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ຜິວຂາວ ເຕັ່ງຕືງ ອີກທັ້ງມີກົດອິນຊີຊ່ວຍຜັດເຊລຜິວ ເຮັດຄວາມສະອາດຜິວໄດ້ຢ່າງສະອາດ ພ້ອມລົດສິວອຸດຕັນ ແລະ ຈຸດດ່ງດຳ

ສ່ວນປະສົມ

ເນື້ອໝາກຂາມປຽກ 100 ກຮາມ

ນົມຈືດ 250ml.

ນ້ຳເຜີ້ງ 5 cc.

ຟ້າທະລາຍໂຈນ 2 ກຮາມ

ຂີ້ໝິ້ນ 2 ກຮາມ

ຢາຫ້າຮາກ 2 ກຮາມ

ພະຍາຢາ(ກະແຈະ) 4 ກຮາມ

 ວິທີເຮັດ

ນຳເນື້ອໝາກຂາມແຊ່ໃນນົມຈືດຈັກ 20 ນາທີ ເພື່ອໃຫ້ຄັ້ນງ່າຍ

ຄັ້ນໃຫ້ເປັນເນື້ອຄຮີມ ແລ້ວກອງເອົາແຕ່ເນື້ອ

ນຳໝາກຂາມທີ່ກອງແລ້ວໄປກວນ ເປີດໄຟເບົາໆ

ກວນໃຫ້ເນື້ອໝາກຂາມແຫ້ງ ແລ້ວຈື່ງໃສ່ຜົງສະໝຸນໄພລົງໄປ

ກວນຕໍ່ໃຫ້ສະໝຸນໄພກັບເນື້ອໝາກຂາມເຂົ້າເປັນເນື້ອດຽວກັນ

ຈາກນັ້ນຍົກລົງຈາກເຕົາ ໃສ່ນ້ຳເຜີ້ງໃນຂັ້ນຕອນສຸດທ້າຍ ແລ້ວບັນຈຸໃສ່ພາຊະນະທີ່ຂ້າເຊື້ອແລ້ວ ເກັບໄວ້ໃຊ້ດົນຫຼາຍເດືອນ

ວິທີໃຊ້

ນຳຄຮີມໝາກຂາມປະສົມນ້ຳໜ້ອຍໜຶ່ງໃຫ້ເປັນເນື້ອຄຮີມ

ເຮັດໜ້າ ຜິວໃຫ້ປຽກ ແລ້ວໃຊ້ຄຮີມໝາກຂາມລູບໄລ້ໃຫ້ທົ່ວ ຖີ້ມໄວ້ 5-15 ນາທີ ແລ້ວລ້າງອອກ

ກໍລະນີຜິວແຫ້ງແນະນຳໃຫ້ໃຊ້ນົມຈືດປະສົມກັບຄຮີມໝາກຂາມເພື່ອເພີ່ມຄວາມຊຸ່ມຊື້ນ

ກ່ອນລ້າງອອກຄວນໃຊ້ປາຍນິ້ວນວດຄືງເບົາໆ ແລ້ວລ້າງອອກດ້ວຍນ້ຳອຸ່ນ

ບໍ່ຄວນເຮັດເກີນອາທິດລະ 2 ເທື່ອ ຜິວຈະບາງ ໄວຕໍແດດ

ຫຼັງຈາກພອກແລ້ວຄວນໃຊ້ມອຍເຈີໄຮເຊີບຳລຸງ

ແລ້ວທາກັນແດດດ້ວຍ ສຳຄັນຫຼາຍ ເພາະຫຼັງຈາກພອກດ້ວຍໝາກຂາມ ຜິວຈະບາງລົງ